FU MTNM Multimediální techniky
Název anglicky: Multimedia Techniques
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FU MMTNM Multimediální techniky

Charakteristika plánu

V magisterském studiu multimediálních technik na vás čeká neobvyklá pokročilá filmová škola. Nabízené předměty jsou jak z oblasti vědy, tak z umění. Ale jsou zaměřeny natolik prakticky, že už během studia budete schopni vytvářet svá autorská díla. Kromě dokumentárního filmového žánru je možné tvořit pro imerzivní média, tedy virtuální realitu nebo sférickou projekci (Unisféra). Tematicky je těžiště v komunikaci vědy. Navíc si rozšíříte své poznání základních fyzikálních zákonitostí a hlouběji porozumíte vědecké metodě poznávání světa.

Součásti SZZ a jejich obsah

Studenti konají SZZk ze dvou tematických okruhů: Fyzika a Umění. V tematickém okruhu fyzika se ověřují teoretické znalosti z kosmologie, základů kvantové mechaniky a částicové fyziky, z teorie relativity, a dále jsou ověřovány nabyté znalosti z předmětů komunikace vědy. V tematickém okruhu umění je ověřován přehled a znalosti ze zvukové práce ve filmu, zvukové postprodukce, teorie střihové sklady, postupů z kamerové, střihové a zvukové tvorby.

Součástí SZZk je obhajoba diplomové práce. Diplomová práce se skládá z písemné části a praktické části. Výstupem praktické části je popularizační pořad anebo odpovídající popularizační materiál. Pokud je výstupem takový typ pořadu, který není zachytitelný a reprodukovatelný na datovém médiu, může být odevzdáno zdokumentování realizace takového pořadu. Pokud je obhajován absolventský film, je požadavkem minimálně středněmetrážní snímek s potenciálem hodnocení v RUV v segmentu audiovize minimálně DLZ anebo stejně hodnotného charakteru.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Magisterský dokumentární film (min. 26 nebo 52 min):
- Perkův dalekohled
- Hvězdárny v České republice
- Světelné znečištění
- Česká astronomie
- Biografický dokument vybraného významného českého vědce
- Oblasti tmavé oblohy vv Česku
- Solarografie

Seriál krátkých vzdělávacích AV pořadů (min. 24 x 5 min nebo ekvivalent):
- Teorie relativity v kostce
- Studium na Slezské univerzitě
- Významné osobnosti Opavska
- Významné památky Opavska
- Přírodní krásy Slezska
- Portréty významných českých vědců
- Jak se žije mladým vědcům
- Přírodovědecké a technické obory vysokých škol

Populárně naučné pořady, full-dome pořady (15 minut):
- Oblasti tmavé oblohy v Česku
- Černé díry – sférická projekce vytvořená z počítačových simulací optických efektů v blízkosti černých děr
- Násobeno deseti – pořad o struktuře světa/vesmíru od částic po kupy galaxií
- Architektura astronomických staveb – neastronomický pořad
- Oko, do vesmíru okno – o zraku a jiných detektorech

Rozhlasové a zvukové pořady dlouhometrážní
- Realizace vybrané popularizační audioknihy
- Hrdinové vědy (medailonky zajímavých vědeckých osobností, série rozhovorů)
- Naděje vědy (medailonky zajímavých a úspěšných mladých studentů)
- Zpravodajský rozhlasový pořad o vesmíru (nebo obdobných tématech)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty – oblast FYZIKA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:MTNPOF003Teorie relativity Z. Stuchlíkzk 2/0/04 1Z
FU:MTNPOF002Komunikace vědy 1 T. Gráfz 1/1/03 1P
FU:MTNPOF001Vznik a evoluce vesmíru Z. Stuchlíkzk 2/0/04 2Z
FU:MTNPOF004Komunikace vědy 2 T. Gráfz 1/1/03 2P
FU:MTNPOF005Fyzika mikrosvěta P. Slanýzk 2/0/04 3Z
FU:MTNPOF006Filozofie vědy a kritické myšlení -z 0/1/02 3-
FU:MTNPOF007Aplikační nebo populárně vědecká praxe 1 -z 120 hodin praxe.10 3-
FU:MTNPOF008Aplikační nebo populárně vědecká praxe 2 -z 120 hodin praxe.10 4-
40 kreditů

Povinné předměty – oblast UMĚNÍ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:MTNPOU001Filmová a televizní produkce A. Szomolányiz 0/1/02 1-
FU:MTNPOU002Zvukové praktikum J. Menšíkzk 1/1/04 1P
FU:MTNPOU003Dramaturgické praktikum P. Jančárekz 0/2/04 1-
FU:MTNPOU004Kameramanské praktikum A. Szomolányiz 0/2/04 1-
FU:MTNPOU005Autorský populárně-vědecký pořad 1 M. Petrásekz 0/1/07 1-
FU:MTNPOU006Praktikum střihové skladby J. Mudrazk 1/1/04 2P
FU:MTNPOU007Scenáristické praktikum P. Jančárekz 0/2/04 2-
FU:MTNPOU008Dokumentární tvorba P. Jančárekzk 1/1/04 2P
FU:MTNPOU009Autorský populárně-vědecký pořad 2 J. Mudraz 0/1/07 2-
40 kreditů

Povinné předměty společného základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:MTNPSZ001Diplomový seminář I M. Petrásekz 0/1/02 3-
FU:MTNPSZ002Diplomová práce I -z 7 3-
FU:MTNPSZ003Diplomový seminář II M. Petrásekz 0/1/02 4-
FU:MTNPSZ004Diplomová práce II T. Gráfz 7 4-
18 kreditů

Povinně volitelné předměty typu B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 12 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:MTNPPV001Full-dome pořady T. Gráfz 0/2/03 1-
FU:MTNPPV002Český populárně-vědecký film J. Vašekz 0/1/03 1-
FU:MTNPPV003Rétorika J. Siostrzonekzk 0/2/03 1-
FU:MTNPPV004Filmové projekce J. Vašekz 0/1/02 2-
FU:MTNPPV005Dokumentární a umělecká fotografie Z. Stuchlíkz 0/1/02 2-
FU:MTNPPV006Základy termodynamiky a statistické fyziky M. Blaschkezk 3/2/07 3-
FU:MTNPPV007Povaha fyzikálních zákonů P. Slanýz 2/0/03 4-
FU:MTNPPV008Vizuální sociologie II J. Siostrzonekzk 0/2/03 1-
FU:MTNPPV0093D obraz stereoskopicky a holograficky H. Sekaninaz 1/3/04 3-
30 kreditů