FU APFYZFDMB Fyzikální diagnostické metody
Název anglicky: Physical Diagnostic Methods
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FU APFYZB Aplikovaná fyzika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:APUNA013Základy měření P. Habrmanz 0/2/02 - P
FU:APUNAP14Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Čermákzk 2/2/04 P P
FU:APUNAT11Vybrané partie z užité matematiky 1 J. Kovářzk 1/3/05 Z P
FU:APUNAT12Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 Z P
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 - P
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:APDMAP21Počítačové sítě a Internet J. Novotnýzk 2/2/05 P P
FU:APUNA023Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetismus D. Charbulákz 0/0/35 - P
FU:APUNAT21Vybrané partie z užité matematiky 2 J. Kovářzk 1/3/05 Z P
FU:APUNAT22Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 Z P
FPF:KLJAP221Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 - P
24 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:APDMAP31Základy měřicích systémů s PC T. Janečkazk 2/1/05 P P
FU:APDMAT32Snímače a měření fyzikálních veličin S. Hledíkzk 2/2/06 Z P
FU:APDMB031Roboty a drony v environmentálním monitoringu P. Čermákzk 2/2/06 - PV
FU:APUNAP32Zpracování dat a statistika S. Hledíkzk 2/2/06 P P
FU:APUNAT31Optika J. Hladíkzk 4/2/07 Z P
30 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:APDMA045Vizualizace a virtuální realita P. Čermákzk 2/2/05 - P
FU:APDMAP42Praktikum z atomové a jaderné fyziky P. Habrmanz 0/0/35 P P
FU:APDMAP43Medicínské diagnostické systémy a zpracování dat P. Čermákzk 2/2/05 P P
FU:APDMAP44Internet věcí a telemetrie T. Janečkazk 2/1/04 P P
FU:APDMAT41Atomová a jaderná fyzika P. Habrmanzk 4/2/07 Z P
FU:APDMAT46Elektronické obvody a systémy D. Charbulákzk 2/2/04 Z P
FU:APDMB041Inteligentní zpracování dat P. Čermákzk 2/2/06 - PV
FU:APUNAP41Základy analýzy signálu P. Čermákz 1/3/06 P P
42 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:APDMAT51Radiologická fyzika P. Habrmanzk 2/2/06 Z P
FU:APDMB051Návrh systémů s IoT T. Janečkaz 1/2/04 - PV
FU:APDMB052Mobilní komunikační a geolokační systémy T. Janečkazk 2/2/06 - PV
FU:APPXA051Odborná praxe I S. Hledíkz 0/0/0 288 hodin.24 - P
40 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:APBPA062Bakalářská práce S. Hledíkz 0/0/010 - P
FU:APPXA061Odborná praxe II S. Hledíkz 0/0/0 192 hodin.16 - P
26 kreditů