FU MTNM Multimediální techniky
Název anglicky: Multimedia Techniques
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FU MMTNM Multimediální techniky

Povinné předměty – oblast FYZIKA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:MTNPOF003Teorie relativity Z. Stuchlíkzk 2/0/04 1Z
FU:MTNPOF002Komunikace vědy 1 T. Gráfz 1/1/03 1P
FU:MTNPOF001Vznik a evoluce vesmíru Z. Stuchlíkzk 2/0/04 2Z
FU:MTNPOF004Komunikace vědy 2 T. Gráfz 1/1/03 2P
FU:MTNPOF005Fyzika mikrosvěta P. Slanýzk 2/0/04 3Z
FU:MTNPOF006Filozofie vědy a kritické myšlení -z 0/1/02 3-
FU:MTNPOF007Aplikační nebo populárně vědecká praxe 1 -z 0/0/0 120 hodin praxe.10 3-
FU:MTNPOF008Aplikační nebo populárně vědecká praxe 2 -z 0/0/0 120 hodin praxe.10 4-
40 kreditů

Povinné předměty – oblast UMĚNÍ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:MTNPOU001Filmová a televizní produkce A. Szomolányiz 0/1/02 1-
FU:MTNPOU002Zvukové praktikum J. Menšíkzk 1/1/04 1P
FU:MTNPOU003Dramaturgické praktikum P. Jančárekz 0/2/04 1-
FU:MTNPOU004Kameramanské praktikum A. Szomolányiz 0/2/04 1-
FU:MTNPOU005Autorský populárně-vědecký pořad 1 M. Petrásekz 0/1/07 1-
FU:MTNPOU006Praktikum střihové skladby J. Mudrazk 1/1/04 2P
FU:MTNPOU007Scenáristické praktikum P. Jančárekz 0/2/04 2-
FU:MTNPOU008Dokumentární tvorba P. Jančárekzk 1/1/04 2P
FU:MTNPOU009Autorský populárně-vědecký pořad 2 -z 0/1/07 2-
40 kreditů

Povinné předměty společného základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:MTNPSZ001Diplomový seminář I M. Petrásekz 0/1/02 3-
FU:MTNPSZ002Diplomová práce I -z 0/0/07 3-
FU:MTNPSZ003Diplomový seminář II M. Petrásekz 0/1/02 4-
FU:MTNPSZ004Diplomová práce II -z 0/0/07 4-
18 kreditů

Povinně volitelné předměty typu B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:MTNPPV001Full-dome pořady T. Gráfz 0/2/03 1-
FU:MTNPPV002Český populárně-vědecký film J. Vašekz 0/1/03 1-
FU:MTNPPV003Rétorika J. Siostrzonekzk 0/2/03 1-
FU:MTNPPV004Filmové projekce J. Vašekz 0/1/02 2-
FU:MTNPPV005Dokumentární a umělecká fotografie Z. Stuchlíkz 0/1/02 2-
FU:MTNPPV006Základy termodynamiky a statistické fyziky M. Blaschkezk 3/2/07 4-
FU:MTNPPV007Povaha fyzikálních zákonů P. Slanýz 0/2/03 4-
23 kreditů