FU APFYZMZPB Monitorování životního prostředí
Název anglicky: Environmental Monitoring
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FU APFYZB Aplikovaná fyzika

Charakteristika plánu

Bakalářské studium aplikované fyziky specializované na monitorování životního prostředí je určeno všem, kteří mají ambice zabývat se ve své budoucí profesi racionálním posuzováním stavu a vývoje životního a pracovního prostředí. Na základě ucelené průpravy ve fyzikálních a informatických disciplínách se seznámíte s metodami měření a monitorování fyzikálních veličin popisujících životní a pracovní prostředí, typicky těch spojených s ovzduším, vodami a půdami a jejich znečištěním. Naučíte se monitoringu environmentálních jevů souvisejících s akustikou, vibracemi a elektromagnetickým polem. Jako absolventi budete schopni samostatné i týmové práce a adaptace na konkrétní problematiku.

Součásti SZZ a jejich obsah

1. Obhajoba bakalářské práce
2. Základy fyziky
3. Monitorování životního prostředí

Část 2. Základy fyziky ověřuje znalosti ze základních tematických okruhů: zpracování dat a statistika, základy informatiky, výpočetní techniky a analýzy signálu, fyzikální vlastnosti soustav pro přenos dat, aplikace měřicích systémů s PC a monitorování půd a vod v rozsahu sylabů příslušných předmětů profilujícího základu studia.

Část 3. Monitorování životního prostředí je zaměřena ochranu životního prostředí a aplikace měřicích a monitorovacích systémů, jež jsou obsahem zejména těchto předmětů profilujícího základu: Úvod do ochrany životního prostředí, Ochrana životního prostředí I, II, Aplikace měřicích systémů s PC, Monitorování půd a vod.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat bakalářských prací:
- Asistenční navigační režimy GPS v mobilních měřicích zařízeních pro určení aktuální polohy
- Hodnocení účinnosti čistírny odpadních vod
- Měření průhlednosti vody ve vodních nádržích
- Monitoring jakosti vody ve vybraném vodním toku
- Monitorování světelného znečištění na vybrané lokalitě
- Monitorování přeshraničního přenosu polutantů v oblasti Opavska
- Využití termovize při měření úniku tepla z budov

Obhájené práce
(stávajícího studijního oboru Monitorování životního prostředí v rámci stávajícího studijníhoprogramu Aplikovaná fyzika, na nějž navrhovaná specializace volně navazuje):
- Implementace navigačního systému na quadrokoptérové platformě (stávající obor PTA)
- Monitorování hluku z dopravy procházející vybranou obcí (stávající obor MŽP)
- Optické analytické metody a jejich využití pro monitorování kvality vod (stávající obor MŽP)
- Elektrochemické analytické metody a jejich využití pro monitorování kvality vod (stávající obor MŽP)
- Monitorování teploty a vlhkosti vzduchu v bytě zatepleného panelového domu (stávající obor MŽP)
- Měření akustického tlaku ve vybraném průmyslovém podniku a jeho okolí (stávající obor MŽP)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty – společná část

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:APUNAT11Vybrané partie z užité matematiky 1 J. Kovářzk 1/3/05 1Z
FU:APUNAT12Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 1Z
FU:APUNA013Základy měření P. Habrmanz 0/2/02 1-
FU:APUNAP14Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Čermákzk 2/2/04 1P
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
FU:APUNAT21Vybrané partie z užité matematiky 2 J. Kovářzk 1/3/05 2Z
FU:APUNAT22Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 2Z
FU:APUNA023Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetismus D. Charbulákz 0/0/35 2-
FPF:KLJAP221Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 2-
FU:APUNAT31Optika J. Hladíkzk 4/2/07 3Z
FU:APUNAP32Zpracování dat a statistika S. Hledíkzk 2/2/06 3P
FU:APUNAP41Základy analýzy signálu P. Čermákz 1/3/06 4P
FU:APPXA051Odborná praxe I S. Hledíkz 288 hodin.24 5-
FU:APPXA061Odborná praxe II S. Hledíkz 192 hodin.16 6-
FU:APBPA062Bakalářská práce S. Hledíkz 10 6-
108 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:APZPAP11Úvod do ochrany životního prostředí M. Zapletalzk 2/0/04 1P
FU:APZPAP12Ochrana životního prostředí I M. Zapletalz 1/1/04 1P
FU:APZPAP21Ochrana životního prostředí II M. Zapletalzk 1/1/05 2P
FU:APZPAT31Fyzikální vlastnosti atmosféry a ochrana ovzduší M. Zapletalzk 2/0/04 3Z
FU:APZPAT32Snímače a měření fyzikálních veličin S. Hledíkzk 2/2/06 3Z
FU:APZPAP33Základy měřicích systémů s PC T. Janečkazk 2/1/05 3P
FU:APZPAT41Fyzikální metody měření veličin v životním prostředí I D. Charbulákzk 2/0/05 4Z
FU:APZPAP42Fyzikální vlastnosti přenosových soustav pro přenos dat T. Janečkazk 1/1/04 4P
FU:APZPAP43Aplikace měřicích systémů s PC T. Janečkaz 0/2/04 4P
FU:APZPAP44Monitorování půd a vod A. Kotrlovázk 2/1/04 4P
FU:APZPAT51Fyzikální metody měření veličin v životním prostředí II D. Charbulákzk 2/2/05 5Z
FU:APZPA061Terénní cvičení z environmentálního monitoringu A. Kotrlováz 0/1/02 6-
52 kreditů

Povinně volitelné předměty – typ B

Z této skupiny předmětů je nutno získat alespoň 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:APZPB011Všeobecná chemie A. Kotrlovázk 2/0/03 1Z
FU:APZPB021Základy geochemie životního prostředí A. Kotrlovázk 2/0/03 2-
FU:APZPB022Ochrana přírody a krajiny I M. Zapletalz 1/1/04 2-
FU:APZPB023Počítačové sítě a Internet J. Novotnýzk 2/2/05 2-
FU:APZPB031Informační systémy o území P. Čermákz 1/1/04 3-
FU:APZPB032Ochrana přírody a krajiny II M. Zapletalz 1/1/04 3-
FU:APZPB033Roboty a drony v environmentálním monitoringu P. Čermákzk 2/2/06 3-
FU:APZPB041Internet věcí a telemetrie T. Janečkazk 2/1/04 4-
FU:APZPB042Medicínské diagnostické systémy a zpracování dat P. Čermákzk 2/2/05 4-
FU:APZPB043Inteligentní zpracování dat P. Čermákzk 2/2/06 4-
FU:APZPB044Elektronické obvody a systémy D. Charbulákzk 2/2/04 4-
FU:APZPB045Vizualizace a virtuální realita P. Čermákzk 2/2/05 4-
FU:APZPB051Návrh systémů s IoT T. Janečkaz 1/2/04 5-
FU:APZPB052Světelné znečištění M. Petrásekz 0/1/03 5-
FU:APZPB053Mobilní komunikační a geolokační systémy T. Janečkazk 2/2/06 5-
66 kreditů