FPF AOPk Angličtina pro odbornou praxi
Název anglicky: English for Professional Purposes
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF AOP Angličtina pro odbornou praxi

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru na úrovni celého studia.
SZZ má tyto části:
1) Obhajoba bakalářské práce. Práce je psaná v angličtině, zpracovává dané téma z oblasti lingvistiky, literatury, reálií, či téma prakticky orientované, které může navazovat na absolvovanou odbornou praxi. Práce má prokázat schopnost samostatného tvůrčího přístupu k tématu a schopnost prezentovat práci před odbornou komisí. Minimální rozsah práce je 30 stran. Obhajoba bakalářské práce se řídí vnitřními předpisy Slezské univerzity v Opavě.

2) Ústní zkouška zahrnující oblasti:
Anglický jazyk a analýza odborného textu
Zkouška z anglického jazyka je zaměřena na systém jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů (fonetika a fonologie, gramatika a lexikologie). Kandidát má prokázat schopnost popsat, a především vysvětlit jevy jasně a srozumitelně s použitím příkladů ve vybraném odborném textu. Zkušební okruhy vycházejí z těchto studijních předmětů: Úvod do gramatiky, Gramatika 1, Gramatika 2, Anglická fonetika a Anglická lexikologie.

Literatura a reálie anglicky mluvících zemí
Při zkoušce kandidát prokáže přehledné znalosti z oblasti literatury, historie, geografie, politiky a kultury anglicky mluvících zemí. Zkušební okruhy vycházejí z těchto studijních předmětů: Úvod do studia literatury, Anglická literatura, Americká literatura, Culture Studies 1 a 2, Selected Chapters from Anglophone Cultures.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Stylistic Devices Used in EU Documents
Meaning of Words in EU Documents: False Friends
Hedging as a Communication Strategy in Job Interviews
Translation of Specialised Terms in Manuals
Metaphors in Specialised Texts
Modern Business Communication
Political Correctness in Mass Media

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK01Praktická cvičení 1 D. Adamovázk 36 hod/cv/sem.4 1P
FPF:UCJAOPBK02Úvod do gramatiky R. Kronzk 4 hod/cv/sem.4 1Z
FPF:UCJAOPBK03Úvod do studia literatury M. Weisszk 8 hod/cv/sem.4 1Z
FPF:UCJAOPBK04Nácvik anglické výslovnosti G. Entlovázk 6 hod/cv/sem.3 2P
FPF:UCJAOPBK05Praktická cvičení 2 L. Prágerzk 36 hod/cv/sem.4 2P
FPF:UCJAOPBK06Anglická fonetika J. Chovaneczk 8 hod/cv/sem.4 3Z
FPF:UCJAOPBK07Culture studies 1 M. Crhovázk 6 hod/cv/sem.4 2P
FPF:UCJAOPBK08Praktická cvičení 3 L. Prágerzk 36 hod/cv/sem.4 3P
FPF:UCJAOPBK09Gramatika 1 J. Chovaneczk 8 hod/cv/sem.4 3Z
FPF:UCJAOPBK10Anglická literatura M. Weisszk 4 hod/cv/sem.4 3Z
FPF:UCJAOPBK11Culture studies 2 M. Crhovázk 6 hod/cv/sem.4 4P
FPF:UCJAOPBK12Praktická cvičení 4 L. Prágerzk 32 hod/cv/sem.4 4P
FPF:UCJAOPBK13Gramatika 2 J. Chovaneczk 8 hod/cv/sem.4 4Z
FPF:UCJAOPBK14Odborná praxe 1 L. Prágerz 160+6 hod/cv/sem.5 4-
FPF:UCJAOPBK15Praktická cvičení 5 D. Adamovázk 32 hod/cv/sem.4 5P
FPF:UCJAOPBK16Anglická lexikologie R. Kronzk 6 hod/cv/sem.4 5Z
FPF:UCJAOPBK17Americká literatura M. Weisszk 4 hod/cv/sem.4 5Z
FPF:UCJAOPBK18Odborná praxe 2 L. Prágerz 160+4 hod/cv/sem.5 5-
FPF:UCJAOPBK19Selected Chapters from Anglophone Cultures M. Crhovázk 6 hod/cv/sem.4 5P
FPF:UCJAOPBK20Seminář k bakalářské práci 1 M. Crhováz 8 hod/cv/sem.4 5P
FPF:UCJAOPBK21Praktická cvičení 6 D. Adamovázk 32 hod/cv/sem.4 6P
FPF:UCJAOPBK22Odborná praxe 3 L. Prágerz 160+8 hod/cv/sem.5 6-
FPF:UCJAOPBK23Seminář k bakalářské práci 2 G. Rykalováz 10 hod/k/sem.4 6P
94 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA Sociální politika a kultura

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 15 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK24Nácvik psaní M. Crhováz 6 hod/cv/sem.3 1P
FPF:UCJAOPBK25Základy politické vědy L. Vomlelazk 4 hod/cv/sem.3 2P
FPF:UCJAOPBK26Komunální politika v ČR L. Vomlelazk 6 hod/cv/sem.3 3P
FPF:UCJAOPBK27Lokalizace v překladu M. Weisszk 8 hod/cv/sem.3 3P
FPF:UCJAOPBK28Základy odborné terminologie z oblasti státní správy a EU R. Kronzk 8 hod/cv/sem.3 4P
FPF:UCJAOPBK29Překladová cvičení 1 L. Prágerz 6 hod/cv/sem.3 5P
FPF:UCJAOPBK30Britská a americká kultura ve filmu L. Prágerz 6 hod/cv/sem.3 6P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA – Veřejná správa a průmysl

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 15 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK31Teorie veřejné správy L. Vomlelazk 4 hod/cv/sem.3 1P
FPF:UCJAOPBK32Úvod do odborné terminologie R. Kronzk 4 hod/cv/sem.3 2P
FPF:UCJAOPBK33Základy odborné terminologie z oblasti strojírenství a metalurgie R. Kronzk 8 hod/cv/sem.3 3P
FPF:UCJAOPBK34Základy odborné terminologie z oblasti ekologie, biologie a chemie R. Kronzk 8 hod/cv/sem.3 4P
FPF:UCJAOPBK35Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 6 hod/cv/sem.3 4P
FPF:UCJAOPBK36Angličtina pro IT 2 G. Entlovázk 6 hod/cv/sem.3 5P
FPF:UCJAOPBK37Překladová cvičení 2 L. Prágerz 6 hod/cv/sem.3 6P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB – Znalosti a dovednosti pro praxi

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 28 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK38Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 6 hod/cv/sem.2 1-
FPF:UCJAOPBK39Obchodní komunikace J. Horákzk 6 hod/cv/sem.4 1-
FPF:UCJAOPBK40Obchodní angličtina D. Adamováz 6 hod/cv/sem.4 1-
FPF:UCJAOPBK41Komunikační dovednosti J. Horákz 4 hod/cv/sem.3 2-
FPF:UCJAOPBK42Firemní kultura a týmová práce J. Weidlováz 8 hod/cv/sem.2 2-
FPF:UCJAOPBK43Prezentační dovednosti L. Prágerz 8 hod/cv/sem.3 2-
FPF:UCJAOPBK44Úvod do teorie a praxe překladu L. Prágerz 4 hod/cv/sem.2 3-
FPF:UCJAOPBK45Kulturní management P. Rotreklz 6 hod/cv/sem.3 4-
FPF:UCJAOPBK46Geografie cestovního ruchu J. Malázk 6 hod/cv/sem.4 5-
FPF:UCJAOPBK47Fondy EU a projektové řízení J. Podmolzk 6 hod/cv/sem.4 5-
FPF:UCJAOPBK48Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu M. Jedličkováz 4 hod/cv/sem.3 6-
FPF:UCJAOPBK61Finanční gramotnost K. Stankeovázk 6 hod/cv/sem.4 3-
38 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB – Cizí jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK49Italština 1 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 1-
FPF:UCJAOPBK50Italština 2 T. Pavlíková Alešovázk 12 hod/cv/sem.4 2-
FPF:UCJAOPBK51Italština 3 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 3-
FPF:UCJAOPBK52Němčina 1 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 1-
FPF:UCJAOPBK53Němčina 2 G. Rykalovázk 12 hod/cv/sem.4 2-
FPF:UCJAOPBK54Němčina 3 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 3-
20 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK55Italština 4 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 4-
FPF:UCJAOPBK56Italština 5 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 5-
FPF:UCJAOPBK57Italština 6 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 6-
FPF:UCJAOPBK58Němčina 4 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 4-
FPF:UCJAOPBK59Němčina 5 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 5-
FPF:UCJAOPBK60Němčina 6 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 6-
18 kreditů