FPF AJMInp Anglický jazyk - MINOR
Název anglicky: English language - MINOR
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FPF AJnp Anglický jazyk

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná Zkouška zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru na úrovni celého studia. Zkušební okruhy ze skupin povinně volitelných předmětů PVA budou sestaveny tak, aby student byl zkoušen pouze z předmětů, které absolvoval.
SZZ se bude skládat z následujících částí:
1. Anglický jazyk
Zkouška z anglického jazyka je zaměřena na integrovaný pohled na systém anglického jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů. Kandidát má prokázat schopnost popsat a vysvětlit jevy v širších systémových a strukturních souvislostech s uvedením konkrétních příkladů. Zkušební okruhy vycházejí zejména z těchto studijních předmětů: Výstavba textu, Pragmatic Stylistics, Vývoj anglického jazyka, Úvod do korpusové lingvistiky.
2. Anglo-americká literatura a literární kritika
Zkouška z anglicky psané literatury se soustřeďuje na osvětlení vývojových tendencí a hlavních rysů jednotlivých období anglicky psané literatury včetně aplikace literárně kritických teorií. Pozornost je věnována nejen znalostem podloženým četbou a schopnosti kandidáta analyzovat a interpretovat literární text, ale také komplexnímu přehledu v souvislosti s vývojem kulturních dějin. Zkušební okruhy vycházejí zejména z těchto studijních předmětů: Literární kritika a teorie, Současná anglicky psaná literatura 1 a 2, Povídková tvorba v anglicky mluvících zemích.
Státní závěrečná zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

English Loanwords in Czech Advertisements
Creolization in the poetry of Derek Walcott
Football in contemporary British literature The image of London in Peter Ackroyd Euphemisms in English
Magical Narrative: Symbols, Codes and Metaphors
Political and Social Legacy in Leonard Cohen’s Lyrics
Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací jsou dostupná na https://www.slu.cz/slu/cz/file/cul/33f760f6-aa00-4f76-9b0b-b6823abc6be7
Informace o obhájených závěrečných pracích jsou veřejně dostupné v katalogu Univerzitní knihovny na stránce https://katalog.uk.slu.cz/Carmen/ (záložka Pokročilé, v položce „Oddělení“ zvolit „Pouze studentské práce“).
Plné znění diplomových prací a posudků k nim je přístupné po přihlášení z adresy https://Zkp.slu.cz/?page=login

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAJNP001Praktická cvičení 7 R. Kronzk 0/2/03 1P
FPF:UCJAJNP002Výstavba textu J. Chovaneczk 1/1/05 1Z
FPF:UCJAJNP003Literární kritika a teorie M. Weisszk 1/1/05 1Z
FPF:UCJAJNP004Pragmatic Stylistics J. Chovaneczk 1/1/05 2Z
FPF:UCJAJNP005Současná anglicky psaná literatura 1 M. Weisszk 1/1/04 2Z
FPF:UCJAJNP006Praktická cvičení 8 L. Prágerzk 0/2/03 2P
FPF:UCJAJNP008Praktická cvičení 9 B. Hamplovázk 0/2/04 3P
FPF:UCJAJNP009Současná anglicky psaná literatura 2 M. Weisszk 1/1/04 3Z
33 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 14 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAJNP011Academic Writing 1 M. Crhovázk 0/2/04 1P
FPF:UCJAJNP012Přehled irské literatury D. Adamovázk 0/2/04 1P
FPF:UCJAJNP013Teorie a metodika překladu M. Weisszk 0/2/03 1P
FPF:UCJAJNP014Literární text v populární hudbě M. Weisszk 0/2/03 1P
FPF:UCJAJNP015Povídková tvorba v anglicky mluvících zemích L. Prágerzk 0/2/04 1P
FPF:UCJAJNP016Britská a americká kultura v moderních adaptacích L. Prágerzk 0/2/03 2P
FPF:UCJAJNP017Academic Writing 2 M. Crhovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJAJNP018Literatura pro děti a mládež D. Adamovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJAJNP019Gothic Novel D. Adamovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJAJNP020Slovo a slovní zásoba R. Kronzk 0/2/03 2P
FPF:UCJAJNP021Typologie textu a jeho překladatelská analýza L. Prágerzk 0/2/03 3P
FPF:UCJAJNP022Vývoj anglického jazyka P. Kolářzk 0/2/04 4P
FPF:UCJAJNP023Překlad z oblasti státní správy a EU L. Prágerzk 0/2/03 4P
FPF:UCJAJNP024Překlad z oblasti ekologie, biologie a chemie P. Heisigzk 0/2/03 4P
FPF:UCJAJNP025Úvod do korpusové lingvistiky R. Kronzk 0/2/04 4P
53 kreditů

Povinně volitelné předměty – předměty typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAJNP027The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture M. Crhovázk 0/1/05 4-
FPF:UCJAJNP028Překladatelské, jaz. a typogr. korektury D. Adamovázk 0/2/03 3-
FPF:UCJAJNP029Překlad s pomocí spec. softwaru P. Heisigzk 0/2/03 3-
FPF:UCJAJNP031Creative Reading and Writing M. Weisszk 0/1/05 4-
FPF:UCJAJNP032Zázemí překladatele a jeho nástroje P. Heisigzk 0/2/03 4-
FPF:UCJAJNP033Překlad z oblasti strojírenství a metalurgie R. Kronzk 0/2/03 4-
FPF:UCJAJNP034Odborná publikace M. Weissz 10 1-
FPF:UCJAJNP035Aktivní účast na konferenci M. Weissz 1-4 dny.3 2-
FPF:UCJAJNP036Absolvování dlouhodobé zahraniční stáže M. Crhováz 30 dnů.10 3-
FPF:UCJAJNP037Absolvování krátkodobé zahraniční stáže M. Crhováz 10 dnů.3 4-
FPF:UCJAJNP038Introduction to Sociolinguistics J. Chovaneczk 1/1/04 1P
FPF:UCJAJNP039American History 1: Until 1877 G. Bellzk 1/1/04 1P
FPF:UCJAJNP040American History 2: Until 1877 G. Bellzk 1/1/04 2P
60 kreditů