FPF TFnk Tvůrčí fotografie
Název anglicky: Creative Photography
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF TFn-2022 Tvůrčí fotografie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří tematických součástí:
- Zkouška z dějin a teorie fotografie v kontextu dějin umění
- Obhajoba praktické diplomové práce
- Obhajoba teoretické diplomové práce.

Obsah zkoušky odpovídá náplni oboru dle studijního plánu.
Světová fotografie
1. Vynález daguerrotypie a kalotypie
2. Portrétní fotografie do roku 1918
3. Krajinářská fotografie do roku 1918
4. Anglický piktorialismus 40. - 70. let 19. století
5. Počátky reportážní a dokumentární fotografie do 1. světové války
6. Impresionistický a secesní piktorialismus
7. Skupina Fotosecese a přímá fotografie
8. Hlavní osobnosti a díla české fotografie do roku 1918
9. Bauhaus a fotografie, německá avantgardní fotografie a fotomontáž
10. Sovětská meziválečná avantgardní a reportážní fotografie
11. Počátky moderní fotožurnalistiky do 2. světové války
12. Nová věcnost ve fotografii, skupina f64 a americký precisionismus
13. Fotografická avantgarda ve Francii, Maďarsku a Polsku
14. Surrealistická fotografie a fotomontáž
15. Krajinářská fotografie v letech 1918-45
16. Portrétní fotografie 1918-45
17. Vývoj fotografického aktu do 2. světové války
18. Sociální fotografie první poloviny 20. století
19. 2. světová válka ve fotografii a další vývoj válečné fotografie
20. Humanistická fotožurnalistika, skupina Magnum
21. Newyorská škola fotografie a vývoj subjektivního dokumentu po 2. světové válce
22. Portrétní fotografie po 2. světové válce
23. Krajinářská fotografie po roce 1945
24. Akt ve fotografii po roce 1945
25. Vývoj reklamní a módní fotografie
26. Vývoj dokumentární fotografie od 60. let do současnosti
27. Vztahy výtvarného umění a fotografie po 2. světové válce
28. Inscenovaná fotografie po roce 1945
29. Vývoj fotožurnalistiky od 60. let 20. století do současnosti

Česká fotografie 20. století
1. Impresionistický a secesní piktorialismus v české fotografii
2. Česká fotografická moderna
3. František Drtikol
4. Nová věcnost a konstruktivismus v české meziválečné fotografii
5. Poetismus a surrealismus v české fotografii a fotomontáži
6. Abstraktní tendence v české fotografii 20. a 30. let
7. Jaroslav Rössler
8. Jaromír Funke
9. Česká portrétní fotografie mezi dvěma světovými válkami
10. Vývoj české fotožurnalistiky 1918-45
11. Česká a slovenská sociální fotografie 20. a 30. let
12. Česká fotografie za 2. světové války
13. Česká výtvarná fotografie v období 1945-48
14. Česká reportážní a dokumentární fotografie 1945-48
15. Socialistický realismus v české fotografii
16. Hodnoty české fotografie z let 1948-58
17. Česká fotožurnalistika od 60. let do současnosti
18. Česká dokumentární fotografie v období 1958-68
19. Česká dokumentární fotografie po roce 1968
20. Klasická výtvarná fotografie v českých zemích od 60. let do současnosti
21. Česká reklamní a módní fotografie po roce 1945
22. Akt a portrét v české fotografii po roce 1945
23. Česká inscenovaná fotografie od 60. let do současnosti
24. Česká krajinářská fotografie po 1945
25. Intermediální tvorba, fotografie v českém výtvarném umění
26. Hlavní trendy, osobnosti a díla slovenské fotografie po roce 1945
27. Vývoj české fotografické teorie, kritiky a publicistiky po roce 1945
28. Josef Sudek
29. Josef Koudelka

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrhy témat teoretických diplomových prací
- Reportážní fotograf Andrej Bán
- Galerie Fotografic v Praze
- Jiří Všetečka
- Módní fotografie v Polsku v 60. letech 20. století
- Pražské Jižní Město ve fotografii
- Česká válečná fotografie po roce 1989
- Polští Židé ve fotografii
- Zdeněk Lhoták
- Vztah fotografie a videa v současném českém umění
- Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava
- Časopis Imago
- Zobrazení fenoménu ošklivosti ve fotografii po roce 1945 na vybraných příkladech
- Současné pojetí fotografie v divadelním plakátu činohry Národního divadla v Praze
- Novinářská fotografie na Slezsku v 60. a 80. letech 20. století ve dvou největších regionálních denících Trybuna Robotnicza a Dziennik Zachodni

Příklady témat praktických diplomových prací:
- Daniel Hušták: Dovča
- Martin Pašta: Sídliště
- Bára Prášilová: Never Happened
- Krzysztof Gołuch: Rugby
- Jana Habalová: Až já budu malý
- Daniel Poláček: Infra People
- Daniel Laurinc: Příběh, který se nikdy nestal

(Teoretické i praktické diplomové práce jsou zveřejněny v rubrice Studenti a závěrečné práce na webu www.itf.cz)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFN0001Dějiny české a slovenské fotografie 20. století V. Birguszk 20p/rok.5 1Z
FPF:ITFFN0002Současné české výtvarné umění T. Pospěchzk 20p/rok.5 1Z
FPF:ITFFN0003Současné světové výtvarné umění T. Pospěchzk 20p/rok.5 3Z
FPF:ITFFN0004Současná fotografie IV V. Birgusz 20p/rok.3 1Z
FPF:ITFFN0005Středoevropské umění po roce 1945 Š. Bieleszovázk 20p/rok.4 3Z
FPF:ITFFN0006Vizuální sociologie J. Siostrzonekz 20p/rok.4 3Z
FPF:ITFFN0007Otevřený seminář V. Podestátz 20p/rok.4 3Z
FPF:ITFFN0008Kurátorský seminář T. Pospěchz 20p+20c/rok.4 3Z
FPF:ITFFN0009Současná fotografie V V. Birgusz 20p/rok.3 3Z
FPF:ITFFN0010Vybrané kapitoly z dějin fotografie J. Mouchaz 20 hod/rok.3 3-
FPF:ITFFN0011Přehled dějin filmu I J. Siostrzonekz 20p/rok.3 1-
FPF:ITFFN0012Přehled dějin filmu II J. Siostrzonekz 20p/rok.3 3-
FPF:ITFFN0013Příprava teoretické diplomové práce I V. Birgusz 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0014Příprava teoretické diplomové práce II V. Birgusz 20p+40c/rok.3 3-
FPF:ITFFN0015Subjektivní dokument V. Podestátzk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0016Barevná výtvarná fotografie P. Márazk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0017Barevná dokumentární fotografie V. Birguszk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0018Užitá fotografie II Š. Steinzk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0019Módní fotografie II Š. Steinzk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0020Příprava praktické diplomové práce I V. Birgusz 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0021Výstavní soubor III (klauzurní práce) V. Birguszk 10p+40c/rok.7 1P
FPF:ITFFN0022Příprava praktické diplomové práce II V. Birgusz 20p+40c/rok.3 3-
FPF:ITFFN0023Narace v dokumentárním cyklu J. Brykczyńskizk 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0024Základy práce s videem M. Szalastz 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0025Aktuální technologické trendy ve fotografické praxi K. Ponešzk 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0026Pokročilé techniky v DTP K. Ponešzk 20p+40c/rok.3 3-
FPF:ITFFN0041Angličtina G. Entlovázk 3 3-
100 kreditů

Povinně volitelné předměty

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 2 předměty v každém ročníku

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFN0027Autorská kniha T. Pospěchzk 20p+40c/rok.4 1-
FPF:ITFFN0028Medailon osobnosti J. Štreitzk 20p+40c/rok.4 1-
FPF:ITFFN0029Ateliérová fotografie P. Márazk 20p+40c/rok.4 1-
FPF:ITFFN0030Kreativní postupy v reportážní fotografii V. Podestátzk 20p+40c/rok.4 3-
FPF:ITFFN0031Autoportrét D. Pepezk 20p+40c/rok.4 3-
FPF:ITFFN0032Aktuální formy prezentace fotožurnalistiky A. Golazk 20p+40c/rok.4 3-
FPF:ITFFN0033Nové trendy krajinářské fotografie P. Korčekzk 20p+40c/rok.4 3-
28 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFN0034Tvůrčí dílna IV V. Birgusz Různý rozsah.5 1-
FPF:ITFFN0035Fotografická exkurze IV V. Birgusz Různý rozsah.3 1-
FPF:ITFFN0036Fotografický plenér IV V. Birgusz 2-7 dní/rok.3 1-
FPF:ITFFN0037Tvůrčí dílna V V. Birgusz Různý rozsah.5 3-
FPF:ITFFN0038Fotografická exkurze V V. Birgusz Různý rozsah.3 3-
FPF:ITFFN0039Fotografický plenér V V. Birgusz 2-7 dní/rok.3 3-
FPF:ITFFN0040Muzea, galerie, sběratelství Š. Bieleszováz 20p/rok.3 3-
25 kreditů