OPF FUp Finance a účetnictví
Název anglicky: Finance and Accounting
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_FU Finance a účetnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerského části – otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Finance v podnikání
- části finance a účetnictví – otázky z Účetnictví I, Účetnictví II, Financí podniku, Finanční analýzy a Daní v podnikání,
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/4d62a56b-f842-490f-bf87-19dfd0d6790d

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů témat BP:
- Využití metod finanční analýzy v podnikatelské praxi
- Finanční struktura a možnosti její optimalizace v podnikatelské praxi
- Účetní a daňové aspekty údržby, oprav a technického zhodnocení na dlouhodobém majetku
- Optimalizace volby účetnictví vybraného spolku
- Odložená daň z pohledu mezinárodních účetních standardů a české účetní legislativy
- Leasing – zdroj financování firmy (daňový a účetní pohled)
- Zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti v kontextu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění
- Daňový systém ČR (vybrané země EU) a jeho aplikace v praxi
- Daň z přidané hodnoty a opatření proti daňovým únikům
- Elektronická evidence tržeb jako opatření pro zamezení daňovým únikům

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu FU Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUBPNAPAplikace daňového práva J. Janouškovázk 0/3/05 5P
OPF:FIUBPDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 1/2/05 4Z
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:EVSBPEKOEkonomie I. Majerovázk 2/2/05 1Z
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:FIUBPFANFinanční analýza P. Růčkovázk 1/2/05 4Z
OPF:FIUBPFIPFinance podniku P. Růčkovázk 1/2/05 3Z
OPF:FIUBPFITFinanční trhy T. Heryánzk 2/1/06 3P
OPF:FIUBPFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 1/2/05 2Z
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 2/1/06 1-
OPF:PEMBPMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/05 2-
OPF:PEMBPMKTMarketing M. Klepekzk 2/1/05 3-
OPF:FIUBPMEUMezinárodní účetnictví B. Blechovázk 2/0/05 6P
OPF:FIUBPNDANepřímé daně v České republice Š. Sobotovičovázk 1/2/05 4P
OPF:FIUBPNOAOceňování aktiv L. Přečkovázk 2/1/05 4P
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:FIUBPUC1Účetnictví I B. Blechovázk 1/2/05 2Z
OPF:FIUBPUC2Účetnictví II B. Blechovázk 1/2/05 3Z
OPF:FIUBPUPRÚčetní praktikum M. Strzeleckáz 0/2/04 6P
OPF:EVSBPVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 2/2/05 2Z
OPF:FIUBPZMAZdanění majetku Š. Sobotovičovázk 1/2/05 3-
138 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Studenti si ve 2. semestru zvolí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu FU Bc. prez.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUBPAUDAudit P. Růčkováz 0/2/05 5-
OPF:FIUBACOFCorporate Finance T. Heryánzk 1/2/06 4-
OPF:FIUBPFPNFinanční poradenství J. Šimákovázk 1/2/05 4-
OPF:PEMBPIPCInformační podpora činnosti firmy M. Halaškazk 1/2/05 4-
OPF:PEMBPIPOInovační podnikání Ž. Rylkovázk 2/1/05 6-
OPF:FIUBPMUCMzdové účetnictví I. Koštuříkovázk 1/2/05 4-
OPF:FIUBPNUCNákladové účetnictví M. Skupieňovázk 1/2/05 4-
OPF:PEMBPHRMPersonalistika V. Malátekzk 2/1/05 3-
OPF:FIUBPPOJPojišťovnictví L. Přečkovázk 2/1/06 3-
OPF:FIUBPUNOÚčetnictví nevýdělečných organizací M. Strzeleckázk 2/1/05 5-
52 kreditů