FPF TFbk Tvůrčí fotografie
Název anglicky: Creative Photography
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF TF-2019 Tvůrčí fotografie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří tematických součástí:
- Dějiny a teorie fotografie v kontextu dějin umění
- Obhajoba praktické bakalářské práce
- Obhajoby teoretické bakalářské práce.
Obsah zkoušky odpovídá náplni oboru dle studijního plánu.
1. Vynález daguerrotypie a kalotypie, vlivy fotografie na maliřství 40.–60. let 19. století
2. Portrétní fotografie do roku 1918, portrét ve výtvarném umění 19. století
3. Krajinářská fotografie do roku 1918, impresionismus
4. Anglický piktorialismus 40. - 70. let 19. století, kontext s malířstvím
5. Počátky reportážní a dokumentární fotografie do 1. světové války
6. Impresionistický a secesní piktorialismus, srovnání s malířstvím
7. Skupina Fotosecese a přímá fotografie, krajina ve výtvarném umění
8. Nová věcnost ve fotografii, skupina f64 a americký precisionismus, soudobé výtvarné styly
9. Bauhaus a fotografie, německá avantgardní fotografie a fotomontáž
10. Sovětská meziválečná avantgardní a reportážní fotografie, typografie a grafické návrhy
11. Počátky moderní fotožurnalistiky do 2. světové války
12. Česká fotografická avantgarda a naši nejvýznamnější umělci meziválečné doby
13. Fotografická avantgarda ve Francii, Maďarsku a Polsku, výtvarné umění v těchto zemích
14. Surrealistická fotografie a fotomontáž, surrealismus ve výtvarném umění
15. Krajinářská fotografie v letech 1918-45, vliv motivu krajiny na výtvarné umění meziválečné doby
16. Portrétní fotografie 1918-45
17. Vývoj fotografie v Československu do 2. světové války, české malířství první poloviny 20. století
18. Sociální fotografie první poloviny 20. století, sociální témata ve výtarném umění
19. 2. světová válka ve fotografii a další vývoj válečné fotografie, téma 2. světové války v umění
20. Humanistická fotožurnalistika, skupina Magnum
21. Newyorská škola fotografie a vývoj subjektivního dokumentu po 2. světové válce
22. Portrétní fotografie po 2. světové válce, uplatnění portrtétu v pop-artu
23. Krajinářská fotografie po roce 1945, landart
24. Akt ve fotografii po roce 1945, nahé tělo v povlečném výtvarném umění
25. Vývoj reklamní a módní fotografie
26. Vývoj dokumentární a reportážní fotografie po 2. světové válce
27. Vztahy výtvarného umění a fotografie po 2. světové válce
28. Inscenovaná fotografie po roce 1945, hyperrealismus
29. Vývoj fotožurnalistiky od 60. let 20. století do současnosti
30. Česká a slovenská výtvarná fotografie po 2. světové válce, české výtvarné umění po 2. světové válce
31. Česká a slovenská fotožurnalistika a dokumentární fotografie po roce 1945

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady témat bakalářských teoretických prací:
Česká fotografie ve Francii
Fotografické výstavy v Muzeu umění Olomouc
Čeští a slovenští fotografové na Bauhausu
Rodina v současné české fotografii
Vztahy české a sovětské fotografické avantgardy
Vlivy umění ve světové módní fotografii
Česká fotografická ilustrace po roce 1989
Vliv tvorby Zofie Rydet na současnou polskou fotografii
Autorský rukopis v současné české reklamní fotografii

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty – předměty profilujícího základu – základní teoretické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0001Dějiny fotografie do roku 1918 V. Birguszk 0/0/0 20 hod/rok.6 1Z
FPF:ITFFBK0002Dějiny fotografie 1918 - 1945 V. Birguszk 0/0/0 20 hod/rok.6 3Z
FPF:ITFFBK0003Dějiny fotografie po roce 1945 V. Birguszk 0/0/0 20 hod/rok.6 5Z
FPF:ITFFBK0004Dějiny výtvarného umění I J. Siostrzonekzk 0/0/0 20 hod/rok.6 1Z
FPF:ITFFBK0005Dějiny výtvarného umění II J. Siostrzonekzk 0/0/0 20 hod/rok.6 3Z
FPF:ITFFBK0006Dějiny výtvarného umění III J. Štreitzk 0/0/0 20 hod/rok.6 5Z
FPF:ITFFBK0007Teorie fotografie J. Mouchazk 0/0/0 20 hod/rok.6 3Z
FPF:ITFFBK0008Psychologie umění J. Siostrzonekzk 0/0/0 20 hod/rok.6 5Z
48 kreditů

Povinné předměty – předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0009Krajinářská fotografie V. Podestátzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 1P
FPF:ITFFBK0010Základy reportážní fotografie V. Podestátzk 0/0/0 20 hod-p-40 hod-cv/rok.5 1P
FPF:ITFFBK0011Stavba a skladba fotografického obrazu T. Pospěchzk 0/0/0 20hod-p+40 hod-cv/rok.5 1P
FPF:ITFFBK0012Fotografický portrét P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 3P
FPF:ITFFBK0013Fotografie architektury P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 3P
FPF:ITFFBK0014Dokumentární publikace J. Štreitzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 3P
FPF:ITFFBK0015Užitá fotografie I P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 3P
FPF:ITFFBK0016Intermediální tvorba T. Pospěchzk 0/0/0 20 hod-p-40 hod-cv/rok.5 5P
FPF:ITFFBK0017Akt P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5P
FPF:ITFFBK0018Reklamní fotografie I J. Dvořákzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5P
FPF:ITFFBK0019Módní fotografie I P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5P
FPF:ITFFBK0020Dokumentární soubor V. Podestátzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5P
60 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0021Technika fotografie I K. Ponešzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0022Technika fotografie II K. Ponešzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0023Technika fotografie III K. Ponešzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 5-
FPF:ITFFBK0024Typografie a užitá grafika O. Karlaszk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0025Typografie a základy počítačové grafiky O. Karlaszk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0026Barevné skladebné postupy P. Márazk 0/0/0 10 hod-p+40 hod-cv/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0027Seminář kritiky fotografie J. Mouchazk 0/0/0 20 hod-sem/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0028Seminář teoretické bakalářské práce V. Birgusz 0/0/0 20 hos-s/rok.3 5-
FPF:ITFFBK0029Management ve fotografii V. Birgusz 0/0/0 20 hod-p/rok.4 1-
FPF:ITFFBK0030Výstavní soubor I V. Birguszk 0/0/0 60 hod-cv/rok.6 1-
FPF:ITFFBK0031Výstavní soubor II V. Birguszk 0/0/0 60 hod-cv/rok.6 3-
FPF:ITFFBK0032Základy sociologie J. Siostrzonekz 0/0/0 20 hod-p/rok.4 1-
FPF:ITFFBK0033Volný seminář O. Durczakz 0/0/0 10 hod-s/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0034Současná fotografie I V. Birgusz 0/0/0 20 hod-p/rok.2 1-
FPF:ITFFBK0035Současná fotografie II V. Birgusz 0/0/0 20 hod-p/rok.2 3-
FPF:ITFFBK0036Současná fotografie III V. Birgusz 0/0/0 20 hod-p/rok.2 5-
53 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0037Základní principy osvětlování P. Máraz 0/0/0 20 hod-cv/rok.4 1-
FPF:ITFFBK0038Studiová fotografie P. Máraz 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.4 1-
FPF:ITFFBK0039Práce s elektronickými blesky P. Máraz 0/0/0 20 hod-cv/rok.4 3-
12 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0040Počítačová grafika a DTP O. Karlaszk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5-
FPF:ITFFBK0041Tvůrčí dílna I V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 1-2 dny/rok.5 1-
FPF:ITFFBK0042Tvůrčí dílna II V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 1-2 dny/rok.5 3-
FPF:ITFFBK0043Tvůrčí dílna III V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 1-2 dny/rok.5 5-
FPF:ITFFBK0044Fotografická exkurze I V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-4 dny/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0045Fotografická exkurze II V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-4 dny/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0046Fotografická exkurze III V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-4 dny/rok.3 5-
FPF:ITFFBK0047Fotografický plenér I V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-7 dní/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0048Fotografický plenér II V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-7 dní/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0049Fotografický plenér III V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-7 dní/rok.3 5-
38 kreditů