FPF CJALCObk Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech language and literature
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF CJAL Český jazyk a literatura

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBK01Filozofie 1 P. Slováčekz 0/0/0 4p+4s/sem.2 1-
FPF:UBKCJLBK02Angličtina 1 G. Entlováz 0/0/0 8c/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK03Úvod do studia jazykovědy R. Sukačzk 0/0/0 8p/sem.3 1Z
FPF:UBKCJLBK04Úvod do studia literatury M. Tichýzk 0/0/0 4p+4s/sem.3 1Z
FPF:UBKCJLBK05Bohemistický proseminář O. Mainxz 0/0/0 4s/sem.2 1-
FPF:UBKCJLBK06Zvuková stránka a grafémika češtiny Z. Holubzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 1Z
FPF:UBKCJLBK07Filozofie 2 P. Slováčekzk 0/0/0 4p+4s/sem.4 2-
FPF:UBKCJLBK08Angličtina 2 G. Entlovázk 0/0/0 8c/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK09Morfologie M. Vondráčekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 2Z
FPF:UBKCJLBK10Základní pojmy poetiky L. Martinekzk 0/0/0 8p+8s/sem.4 2Z
FPF:UBKCJLBK11Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 0/0/0 8p/sem.3 2P
FPF:UBKCJLBK12Teorie komunikace S. Schneiderováz 0/0/0 4p/sem.3 2P
FPF:UBKCJLBK13Česká literatura 19. století J. Chrobákzk 0/0/0 8p+4s/sem.4 3Z
FPF:UBKCJLBK14Syntax S. Schneiderovázk 0/0/0 8p+8s/sem.5 3Z
FPF:UBKCJLBK15Novější světová literatura M. Weisszk 0/0/0 8p/sem.3 3P
FPF:UBKCJLBK16Staroslověnština a slavistika R. Sukačzk 0/0/0 4p+4s/sem.3 3P
FPF:UBKCJLBK17Literatura v intermediální perspektivě 1 L. Martinekz 0/0/0 8p+8s/sem.4 3-
FPF:UBKCJLBK18Česká literatura 20. století 1 M. Tichýzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 4Z
FPF:UBKCJLBK19Lexikologie Z. Holubzk 0/0/0 8p+4s/sem.3 4Z
FPF:UBKCJLBK20Historická mluvnice 1 Z. Holubzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 4Z
FPF:UBKCJLBK21Literatura v intermediální perspektivě 2 L. Martinekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 4-
FPF:UBKCJLBK22Česká literatura 20. století 2 L. Martinekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 5Z
FPF:UBKCJLBK23Teorie literatury a interpretace L. Martinekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 5Z
FPF:UBKCJLBK24Historická mluvnice 2 R. Sukačz 0/0/0 4p+4s/sem.4 5P
FPF:UBKCJLBK25Kultura řeči S. Schneiderováz 0/0/0 4p+8s/sem.4 5P
FPF:UBKCJLBK26Základy editorské praxe 1 J. Sichálekzk 0/0/0 8p/sem.3 5P
FPF:UBKCJLBK27Seminář k bakalářské práci 1 S. Schneiderováz 0/0/0 8s/sem.4 5P
FPF:UBKCJLBK28Starší česká literatura J. Sichálekzk 0/0/0 4p+8s/sem.4 6P
FPF:UBKCJLBK29Stylistika M. Vondráčekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 6Z
FPF:UBKCJLBK30Základy editorské praxe 2 J. Sichálekz 0/0/0 8s/sem.3 6-
FPF:UBKCJLBK31Seminář k bakalářské práci 2 S. Schneiderováz 0/0/0 8s/sem.4 6P
118 kreditů

Povinně volitelné předměty A - skupina 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBK32Seminář z novočeské mluvnice S. Schneiderováz 0/0/0 8s/sem.3 3P
FPF:UBKCJLBK33Seminář k historické mluvnici R. Sukačz 0/0/0 8s/sem.3 4P
FPF:UBKCJLBK34Dialektologie Z. Holubz 0/0/0 4p+8s/sem.4 6P
10 kreditů

Povinně volitelné předměty A - skupina 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBK35Dějiny literární kritiky M. Tichýz 0/0/0 4p+8s/sem.4 3P
FPF:UBKCJLBK36Současné myšlení o literatuře L. Martinekzk 0/0/0 4p+4s/sem.3 6P
FPF:UBKCJLBK37Současná česká literatura J. Chrobákz 0/0/0 8s/sem.3 5P
10 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBK38Němčina 1 G. Rykalováz 0/0/0 8c/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK39Němčina 2 G. Rykalovázk 0/0/0 8c/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK40Prvotní čtení literárního textu J. Chrobákz 0/0/0 8s/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK41Starší světová literatura J. Sichálekzk 0/0/0 8p/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK42Rétorika S. Schneiderováz 0/0/0 8s/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK43Kapitoly z dějin evropské jazykovědy R. Sukačz 0/0/0 8p/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK44Dějiny knihy J. Brožovská Onderkovázk 0/0/0 8p/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK45Drama a divadlo J. Cindlerovázk 0/0/0 4p+4s/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK46Tvůrčí psaní J. Chrobákz 0/0/0 8s/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK47Čtení děl české literatury 19. století J. Chrobákz 0/0/0 8s/sem.3 3-
FPF:UBKCJLBK48Úvod do etymologie R. Sukačz 0/0/0 4p+4s/sem.3 3-
FPF:UBKCJLBK49Onomastika Z. Holubz 0/0/0 4p+4s/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK50Literatura pro děti a mládež S. Chrobákovázk 0/0/0 4p+4s/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK51Čtení děl české literatury 20. století 1 M. Tichýz 0/0/0 8s/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK52Literatura a region L. Martinekzk 0/0/0 8p/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK53Čtení děl české literatury 20. století 2 O. Mainxz 0/0/0 8s/sem.3 5-
FPF:UBKCJLBK54Předválečná moderna M. Tichýz 0/0/0 4p+4s/sem.3 5-
FPF:UBKCJLBK55Literatura a etika J. Heczkoz 0/0/0 4p+4s/sem.3 5-
FPF:UBKCJLBK56Kultura undergroundu O. Mainxz 0/0/0 4p+4s/sem.3 6-
FPF:UBKCJLBK57Čtení děl starší české literatury J. Sichálekz 0/0/0 8s/sem.3 6-
60 kreditů