OPF MARp Marketing
Název anglicky: Marketing
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_MAR Marketing

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá z 3 částí:
Obhajoba bakalářské práce.
Ústní zkouška z ekonomických okruhů (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek),
Ústní zkouška z okruhů marketing (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek).
Zkušební otázky z ekonomických okruhů: Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku, Finance v podnikání.
Zkušební otázky z tematických okruhů marketing: Marketing, Marketingová komunikace, Marketingový výzkum, Vztahový marketing a CRM a E-marketing.

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/8f62e3b5-8d7a-4ba8-ad2b-ff98252be786

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů téma BP:
- Optimalizace prvků marketingového mixu
- Návrh marketingové komunikace podniku
- Offline a online komunikace ve firmě
- Projekt maloobchodní jednotky
- Hodnocení úrovně řízení vztahů se zákazníky ve firmě
- Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků firmy
- Vyhodnocení efektivnosti mediální kampaně
- Optimalizace interního marketingu firmy
- Digitální aplikace jako nástroj podpory prodeje
- Návrh obsahové strategie pro komunikaci značky online

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MAR Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:FIUBPDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 1/2/05 2-
OPF:PEMBPDSSDesign a správa webové stránky M. Klepekz 0/2/05 5P
OPF:EVSBPEKOEkonomie I. Majerovázk 2/2/05 1Z
OPF:PEMBPEKOEkonomika obchodu H. Starzycznázk 2/1/05 3P
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:PEMBPEMAE-marketing M. Stoklasazk 2/1/05 5P
OPF:FIUBPFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 1/2/05 2Z
OPF:PEMBPIPCInformační podpora činnosti firmy M. Halaškazk 1/2/05 4Z
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:PEMBPKPDKomunikační a prezentační dovednosti V. Kopřivováz 0/2/04 3P
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 2/1/06 1-
OPF:PEMBPMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/05 2-
OPF:PEMBPMKTMarketing H. Starzycznázk 2/1/05 3Z
OPF:PEMBPMEMMediální marketing M. Stoklasazk 1/2/05 6P
OPF:PEMBPMKKMarketingová komunikace K. Matušínskázk 2/1/06 5P
OPF:PEMBPMKVMarketingový výzkum M. Stoklasazk 2/1/05 4P
OPF:PEMBPSLUMarketing služeb K. Matušínskázk 2/1/05 4Z
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:INMBPBOIPodnikání na Internetu P. Suchánekzk 1/2/05 4-
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:EVSBPVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 2/2/05 2Z
OPF:PEMBPVMCVztahový marketing a CRM H. Starzycznázk 2/1/05 3P
138 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Studenti si ve 2. semestru zvolí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MAR Bc. prez.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUBPFANFinanční analýza P. Růčkovázk 1/2/05 6-
OPF:CVABAICOIntercultural Communication P. Kajzarzk 1/1/05 5-
OPF:PEMBPLOGLogistika Š. Čemerkovázk 2/1/04 4-
OPF:CVABPCMAMarketing cestovního ruchu H. Starzycznázk 2/1/06 4-
OPF:PEMBPHRMPersonalistika V. Malátekzk 2/1/05 3-
OPF:PEMBPPDKPodnikání J. Duháček Šebestovázk 2/1/05 3-
OPF:CVABPCSPSpolečenský a diplomatický protokol P. Kajzarzk 1/1/05 5-
35 kreditů