OPF MARk Marketing
Název anglicky: Marketing
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_MAR Marketing

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá z 3 částí:
Obhajoba bakalářské práce.
Ústní zkouška z ekonomických okruhů (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek),
Ústní zkouška z okruhů marketing (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek).
Zkušební otázky z ekonomických okruhů: Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku, Finance v podnikání.
Zkušební otázky z tematických okruhů marketing: Marketing, Marketingová komunikace, Marketingový výzkum, Vztahový marketing a CRM a E-marketing.
Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/8f62e3b5-8d7a-4ba8-ad2b-ff98252be786

Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů téma BP:
- Optimalizace prvků marketingového mixu
- Návrh marketingové komunikace podniku
- Offline a online komunikace ve firmě
- Projekt maloobchodní jednotky
- Hodnocení úrovně řízení vztahů se zákazníky ve firmě
- Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků firmy
- Vyhodnocení efektivnosti mediální kampaně
- Optimalizace interního marketingu firmy
- Digitální aplikace jako nástroj podpory prodeje
- Návrh obsahové strategie pro komunikaci značky online

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MAR Bc. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFBKBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:FIUBKDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 16/0/05 2-
OPF:PEMBKDSSDesign a správa webové stránky M. Klepekz 16/0/05 5P
OPF:EVSBKEKOEkonomie I. Majerovázk 16/0/05 1Z
OPF:PEMBKEKOEkonomika obchodu H. Starzycznázk 12/0/05 3P
OPF:PEMBKEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 16/0/05 1Z
OPF:PEMBKEMAE-marketing M. Stoklasazk 12/0/05 5P
OPF:FIUBKFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 16/0/05 2Z
OPF:PEMBKIPCInformační podpora činnosti firmy M. Halaškazk 16/0/05 4Z
OPF:INMBKINFInformatika P. Suchánekzk 16/0/04 1-
OPF:INMBKKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 16/0/06 1-
OPF:PEMBKKPDKomunikační a prezentační dovednosti V. Kopřivováz 16/0/04 3P
OPF:PEMBKMEMMediální marketing M. Stoklasazk 16/0/05 6P
OPF:PEMBKMKKMarketingová komunikace K. Matušínskázk 16/0/06 5P
OPF:PEMBKMKTMarketing H. Starzycznázk 16/0/05 3Z
OPF:PEMBKMKVMarketingový výzkum M. Stoklasazk 16/0/05 4Z
OPF:PEMBKMNMManagement Š. Zapletalovázk 16/0/05 2-
OPF:OPFBKPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:INMBKBOIPodnikání na Internetu P. Suchánekzk 12/0/05 4-
OPF:PEMBKPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 16/0/05 1-
OPF:OPFBKBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/0/125 5-
OPF:EVSBKVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 16/0/05 2Z
OPF:PEMBKSLUMarketing služeb K. Matušínskázk 16/0/05 4P
OPF:PEMBKVMCVztahový marketing a CRM H. Starzycznázk 16/0/05 3P
138 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb.

Studenti si ve 2. semestru volí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/0/162 2-
OPF:CVABKEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/0/162 3-
OPF:CVABKEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/0/162 4-
OPF:CVABKEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/0/162 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/0/162 2-
OPF:CVABKDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/0/162 3-
OPF:CVABKDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/0/162 4-
OPF:CVABKDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/0/162 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MAR Bc. komb.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUBKFANFinanční analýza P. Růčkovázk 12/0/05 6-
OPF:CVABAICOKIntercultural Communication P. Kajzarzk 16/0/05 5-
OPF:PEMBKLOGLogistika Š. Čemerkovázk 12/0/04 4-
OPF:CVABKCMAMarketing cestovního ruchu H. Starzycznázk 16/0/06 4-
OPF:PEMBKHRMPersonalistika V. Malátekzk 12/0/05 3-
OPF:PEMBKPDKPodnikání J. Duháček Šebestovázk 16/0/05 3-
OPF:CVABKCSPSpolečenský a diplomatický protokol P. Kajzarzk 16/0/05 5-
35 kreditů