FU TFYPOFYNM Počítačová fyzika
Název anglicky: Computer physics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FU TFYZNM Teoretická fyzika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:TFNSP0001Relativistická fyzika a astrofyzika I J. Scheezk 4/2/08 1Z
FU:TFNSP0002Kvantová mechanika P. Lichardzk 4/2/08 1Z
FU:TFNSP0003Matematické metody ve fyzice F. Blaschkezk 3/2/07 1-
FU:TFNSP0004Statistická fyzika a kinetika M. Blaschkezk 2/2/06 2P
FU:TFNSP0005Kvantová teorie pole I F. Blaschkezk 4/2/08 2P
FU:TFNSP0006Numerické metody ve fyzice J. Scheezk 1/4/07 2P
FU:TFNSP0007Fyzika pevných látek I. Hubačzk 2/1/05 3P
FU:TFNSP0008Kosmologie Z. Stuchlíkzk 3/2/07 4P
FU:TFNSP0009Diplomová práce J. Scheez 0/3/05 4-
61 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:TFNPF0001Symbolické výpočty S. Hledíkzk 2/2/06 1P
FU:TFNPF0002Numerické modelování ve fyzice I J. Scheezk 4/2/08 2Z
FU:TFNPF0003Numerické modelování ve fyzice II J. Scheezk 4/2/08 3P
FU:TFNPF0004Seminář počítačové fyziky I M. Urbanecz 0/2/02 3-
FU:TFNPF0005Numerická relativita M. Urbaneczk 2/2/06 4P
FU:TFNPF0006Seminář počítačové fyziky II M. Urbanecz 0/2/02 4-
32 kreditů

Povinně volitelné předměty – typ B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:TFNPV0001Fyzika plazmatu A. Tursunovzk 2/2/06 1-
FU:TFNPV0002Gravitační vlny M. Urbaneczk 2/2/06 1-
FU:TFNPV0003Deterministický chaos M. Kološzk 2/2/06 1-
FU:TFNPV0004Zpracováni a interpretace dat G. Törökzk 1/3/06 2-
FU:TFNPV0005Úvod do solitonů F. Blaschkezk 2/2/06 2-
FU:TFNPV0006Stavové rovnice husté hmoty M. Urbaneczk 2/2/06 3-
FU:TFNPV0007Grupy a symetrie v částicové fyzice J. Juráňzk 2/2/06 3-
FU:TFNPV0008Kvantová teorie mnoha částic I. Hubačzk 2/2/06 3-
FU:TFNPV0009Teplotní fluktuace CMBR J. Scheezk 2/2/06 3-
FU:TFNPV0010Numerická astrofyzika M. Urbaneczk 1/3/06 3-
FU:TFNPV0011Kvantová chromodynamika P. Lichardzk 3/1/06 4-
FU:TFNPV0012Akreující relativistické binární systémy G. Törökzk 2/2/06 4-
72 kreditů