FVP EPOSBcP Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FVP EPOS Edukační péče o seniory

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVJP001Úvod do studia -z 0/13/04 1-
FVP:UPPVJP002Základy pedagogiky a andragogiky V. Cabanovázk 13/13/05 1Z
FVP:UPPVJP003Základy psychologie M. Kolaříkovázk 13/13/05 1Z
FVP:UPPVJP004Sociologie stáří a sociální gerontologie J. Skopalovázk 13/0/04 1P
FVP:UPPVJP005Somatologie -zk 13/0/04 1-
FVP:UPPVJP007Psychologie stárnutí a stáří N. Špatenkovázk 13/13/05 1P
FVP:UPPVJP006Obecná gerontagogika N. Špatenkovázk 13/13/05 2Z
FVP:UPPVJP008Sociální psychologie a psychologie zdraví L. Drotárovázk 13/13/05 2P
FVP:UPPVJP009Komunikace se seniory I V. Kocourkovázk 13/13/05 2P
FVP:UPPVJP012Odborná praxe I -z 0/13/1044 3-
FVP:UPPVJP013Androdidaktika a gerontodidaktika K. Janišzk 13/13/05 3Z
FVP:UPPVJP014Zájmová edukace u seniorů N. Špatenkovázk 13/13/05 3-
FVP:UPPVJP015Komunikace se seniory II L. Drotárovázk 13/13/05 3P
FVP:UPPVJP016ICT gramotnost seniorů -z 13/13/04 3-
FVP:UPPVJP035Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů K. Janišzk 0/13/05 3P
FVP:UPPVJP017Speciální gerontagogika M. Kolaříkovázk 13/13/05 4P
FVP:UPPVJP020Metodika participace v zážitkové výuce a v herních činnostech J. Kočíz 0/13/04 4P
FVP:UPPVJP021Odborná praxe II -z 0/13/1044 4-
FVP:UPPVJP022Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu -zk 13/13/05 5-
FVP:UPPVJP024Seminář k bakalářské práci I -z 0/13/05 5-
FVP:UPPVJP025Odborná praxe III -z 0/13/1044 5-
FVP:UPPVJP023Sociální patologie a prevence u seniorů J. Skopalovázk 8/8/05 6P
FVP:UPPVJP026Seminář k bakalářské práci II -z 0/16/010 6-
FVP:UPPVJP027Odborná praxe IV -z 0/8/1445 6-
117 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Povinný výběr jednoho z předmětů Educational Care for Seniors (1 a 2), Pädagogische Altenpflege (1 a 2) nebo Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam (1 a 2).
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: student musí během studia splnit minimálně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVJP028Filozofické otázky života seniora P. Slováčekzk 13/0/04 1P
FVP:UPPVJP029První pomoc u seniorů J. Haluzíkovázk 13/13/05 2P
FVP:UPPVJP030Sociální práce a sociální služby pro seniory P. Fabiánzk 13/0/04 3P
FVP:UPPVJP047Educational Care for Seniors 1 -z 0/13/04 3-
FVP:UPPVJP048Pädagogische Altenpflege 1 -z 0/13/04 3-
FVP:UPPVJP049Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam 1 -z 0/13/04 3-
FVP:UPPVJP031Kognitivní trénink u seniorů N. Špatenkováz 0/13/04 4P
FVP:UPPVJP050Educational Care for Seniors 2 -z 0/13/04 4-
FVP:UPPVJP051Pädagogische Altenpflege 2 -z 0/13/04 4-
FVP:UPPVJP052Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam 2 -z 0/13/04 4-
FVP:UPPVJP032Kazuistický seminář M. Kolaříkováz 0/13/04 5P
45 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: student musí během studia splnit minimálně 35 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVJP010Základy geriatrie -zk 13/0/04 1-
FVP:UPPVJP033Dobrovolnictví u seniorů -z 13/0/03 1-
FVP:UPPVJP018Základy gerontopsychiatrie -zk 13/0/04 2-
FVP:UPPVJP037Cestovní ruch a senioři -z 13/0/03 3-
FVP:UPPVJP038Využití multismyslového prostředí v práci se seniory -z 0/13/03 3-
FVP:UPPVJP041Úvod do animace a základní terapeutické metody -z 13/13/03 3-
FVP:UPPVJP040Paliativní a hospicová péče -z 13/0/03 4-
FVP:UPPVJP042Lázeňské pobyty pro seniory -z 13/0/04 4-
FVP:UPPVJP043Tvorba a řízení projektů -z 13/13/04 5-
FVP:UPPVJP044Úvod do ergonomie a ergoterapie -z 0/13/03 5-
FVP:UPPVJP045Příprava projektu cestovního ruchu a lázeňského pobytu pro seniory -z 0/13/03 5-
FVP:UPPVJP053Kreativní umělecká terapie pro seniory -z 1/0/03 4-
40 kreditů

Společné předměty pro všechny programy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:FVPFP007Adaptační kurz M. Kolaříkováz 0/0/243 1-
3 kredity