FVP PEDOBcP Pediatric nursing
Name in Czech: Pediatrické ošetřovatelství
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FVP PEDO Pediatric nursing

Recommended progress through the study plan

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FVP:UNZSOP001Anatomie M. Petejazk 15/15/02 1Z
FVP:UNZSOP002Odborná latinská terminologie S. Strakošováz 0/20/01 1-
FVP:UNZSOP003Zobrazovací metody a radiační ochrana D. Korpasz 10/0/01 1-
FVP:UNZSOP004Základy biofyziky, biochemie a hematologie D. Korpasz 8/16/02 1-
FVP:UNZSOP006Informatika ve zdravotnictví I. Bryjováz 0/15/01 1-
FVP:UNZSOP007Odborná první pomoc P. Šimánkovázk 0/24/02 1P
FVP:UNZSOP008Teorie ošetřovatelství H. Heiderováz 20/0/01 1Z
FVP:UNZSOP009Ošetřovatelský proces a potřeby dítěte H. Heiderovázk 20/20/03 1P
FVP:UNZSOP010Ošetřovatelské postupy v pediatrii 1 G. Světnickáz 0/40/03 1P
FVP:UNZSOP011Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 A. Nogolováz 20/25/03 1P
FVP:UNZSOP012Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech 1 M. Petejaz 15/18/03 1-
FVP:UNZSOP013Odborná ošetřovatelská praxe 1 G. Světnickáz 0/0/2005 1-
FVP:UNZSOP005Obecná a vývojová psychologie -zk 15/15/02 2Z
FVP:UNZSOP014Fyziologie -zk 10/20/02 2P
FVP:UNZSOP015Patologie a patologická fyziologie -zk 12/12/02 2-
FVP:UNZSOP016Klinická propedeutika -z 12/12/02 2-
FVP:UNZSOP017Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena -zk 24/0/02 2-
FVP:UNZSOP018Výchova ke zdraví a zdravý životní styl -z 6/10/01 2-
FVP:UNZSOP019Základy genetiky a prenatální diagnostiky -z 8/2/01 2-
FVP:UNZSOP020Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství -z 10/26/02 2Z
FVP:UNZSOP021Komunikace v ošetřovatelství -zk 10/20/02 2Z
FVP:UNZSOP022Ošetřovatelské postupy v pediatrii 2 -zk 0/40/03 2P
FVP:UNZSOP023Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 -zk 20/25/03 2P
FVP:UNZSOP024Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech 2 -zk 15/18/03 2-
FVP:UNZSOP025Etika v ošetřovatelství a filozofie -z 20/8/02 2Z
FVP:UNZSOP026Odborná ošetřovatelská praxe 2 -z 0/0/2005 2-
FVP:UNZSOP027Odborná ošetřovatelská praxe individuální A -z 0/0/805 2-
FVP:UNZSOP028Léčebně rehabilitační péče -z 10/6/01 3-
FVP:UNZSOP029Farmakologie -z 20/0/02 3-
FVP:UNZSOP030Ochrana a podpora veřejného zdraví -z 8/0/01 3-
FVP:UNZSOP031Aktivizace dětí -z 10/20/02 3-
FVP:UNZSOP032Psychologie ve zdravotnictví -zk 10/20/02 3-
FVP:UNZSOP033Výzkum v ošetřovatelství -zk 10/6/02 3Z
FVP:UNZSOP034Multikulturní ošetřovatelství -z 12/0/01 3-
FVP:UNZSOP035Ošetřovatelská péče v pediatrii 3 -z 20/25/03 3P
FVP:UNZSOP036Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech 3 -z 15/18/03 3-
FVP:UNZSOP037Ošetřovatelská péče v neonatologii 1 -z 20/20/03 3P
FVP:UNZSOP038Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové gynekologii a v porodnictví -zk 10/20/02 3P
FVP:UNZSOP039Ošetřovatelská péče v dětské onkologii a hematoonkologii -zk 10/20/02 3-
FVP:UNZSOP040Dítě a rodina ve zvláštních lůžkových zdravotnických zařízeních -z 12/0/01 3-
FVP:UNZSOP041Komunitní, primární ambulantní péče a domácí péče -z 12/12/02 3Z
FVP:UNZSOP042Odborná ošetřovatelská praxe 3 -z 0/0/2405 3-
FVP:UNZSOP043Výživa dítěte a dietetika -z 10/14/02 4-
FVP:UNZSOP044Základy sociologie -z 12/0/01 4-
FVP:UNZSOP045Ošetřovatelská péče v pediatrii 4 -zk 20/25/03 4P
FVP:UNZSOP046Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech 4 -zk 15/18/03 4-
FVP:UNZSOP047Ošetřovatelská péče v neonatologii 2 -zk 20/20/03 4P
FVP:UNZSOP048Paliativní péče u dětí a dorostu -z 4/16/02 4-
FVP:UNZSOP049Seminář k bakalářské práci 1 -z 0/7/02 4-
FVP:UNZSOP050Odborná ošetřovatelská praxe 4 -z 0/0/2405 4-
FVP:UNZSOP051Odborná ošetřovatelská praxe individuální B -z 0/0/1605 4-
FVP:UNZSOP052Speciální pedagogika -z 8/0/01 5-
FVP:UNZSOP053Sociální psychologie -z 12/0/01 5-
FVP:UNZSOP054Základy zdravotnického práva a legislativy -z 11/5/01 5-
FVP:UNZSOP055Základy managementu v ošetřovatelství -zk 14/22/02 5-
FVP:UNZSOP056Základy zdravotně sociální práce -zk 10/10/02 5-
FVP:UNZSOP057Ošetřovatelská péče v dětské neurologii -zk 25/5/02 5-
FVP:UNZSOP058Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii -zk 12/18/02 5-
FVP:UNZSOP059Intenzivní ošetřovatelská péče o děti -zk 12/12/02 5-
FVP:UNZSOP060Ošetřovatelská péče o děti ve stomatologii -z 6/6/01 5-
FVP:UNZSOP061Seminář k bakalářské práci 2 -z 0/0/105 5-
FVP:UNZSOP062Odborná ošetřovatelská praxe 5 -z 0/0/2005 5-
FVP:UNZSOP063Ošetřovatelská péče o děti v oftalmologii -z 6/6/01 6-
FVP:UNZSOP064Ošetřovatelská péče o děti v ORL -z 6/6/01 6-
FVP:UNZSOP065Ošetřovatelská péče o děti v infekčním lékařství -z 6/6/01 6-
FVP:UNZSOP066Ošetřovatelská péče o děti v dermatovenerologii -z 6/6/01 6-
FVP:UNZSOP067Seminář k bakalářské práci 3 -z 0/0/510 6-
FVP:UNZSOP068Odborná ošetřovatelská praxe 6 -zk 0/0/48010 6-
170 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FVP:UNZSOP069Anglický jazyk 1 -z 0/20/02 1-
FVP:UNZSOP070Anglický jazyk 2 -z 0/20/02 2-
FVP:UNZSOP071Ergoterapie u dětí -z 0/8/02 3-
FVP:UNZSOP072Využití multismyslového prostředí v práci dětské sestry -z 0/8/02 4-
FVP:UNZSOP073Ekonomika a zdravotní pojištění ve veřejném zdravotnictví -zk 10/5/04 5-
FVP:UNZSOP074Rizikové chování u dětí -z 4/4/02 6-
FVP:UNZSOP075Sociálně právní ochrana dětí a povinnosti zdravotnických zařízení -z 13/0/02 6-
16 credits