FPF KNIHbk Knihovnictví
Název anglicky: Library Science
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF KNIH-bc Knihovnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se bude skládat z následujících tematických okruhů:
1. Knihovnické a informační procesy a služby – předměty: Doplňování a zpracování knihovního fondu 1, 2, Bibliografické systémy 1, 2, Organizace a řízení projektů 1, 2, Organizace a řízení veřejných knihoven 1, 2
2. Teorie knihovnictví a informační vědy – předměty: Sociální komunikace 1, 2, Informační věda 1, 2, Informační politika 1, 2, Úvod do studia knihovnictví, Elektronické informační zdroje, Knihovnická legislativa
3. Knižní a literární kultura – předměty: Čtenářství a čtenářská gramotnost, Dějiny knihoven a knihovnictví, Novější světová literatura, Digitální čtení a hypertext
4. Tematický okruh povinně volitelných předmětů – výběr jednoho z předmětů: Česká literatura 20. století
1, 2, Literární komunikace
5. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Navrhovaná témata bakalářských prací:
- Linked Open Data a jejich uplatnění v oblasti knihovnictví
- RefWorks – nástroj pro osobní bibliografickou databázi
- Digitalizace vs datafikace
- Systém knihoven v Polsku a jeho role v polském vzdělávání
- Veřejné knihovnictví v Československu po roce 1945 ve světle dobových dokumentů
- Nejoblíbenější spisovatelé fantastiky současnosti s přihlédnutím ke čtenářským preferencím a módním vlnám tohoto literárního žánru
- Jaroslav Frey - život a dílo
- Galerijní knihovny v České republice
Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací jsou dostupná na https://www.slu.cz/file/cul/e97906e2-0a4d-45c3-
a688-c1b551b63da2
Informace o obhájených závěrečných pracích jsou veřejně dostupné v katalogu Univerzitní knihovny na stránce
https://katalog.uk.slu.cz/Carmen/ (záložka Pokročilé, v položce „Oddělení“ zvolit „Pouze studentské práce“).

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKBK0001Angličtina 1 G. Entlováz 8 hod/sem.2 1-
FPF:UBKKBK0002Dějiny knihoven a knihovnictví J. Brožovská Onderkovázk 10 hod/sem.2 1P
FPF:UBKKBK0003Filozofie 1 P. Slováčekz 12 hod/sem.2 1-
FPF:UBKKBK0004Informační věda 1 M. Timkozk 18 hod/sem.6 1Z
FPF:UBKKBK0005Kurz práce s informacemi R. Papíkz 10 hod/sem.3 1P
FPF:UBKKBK0006Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 10 hod/sem.2 1-
FPF:UBKKBK0007Sociální komunikace 1 A. Novotnázk 18 hod/sem.6 1P
FPF:UBKKBK0008Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 12 hod/sem.3 1P
FPF:UBKKBK0009Úvod do studia knihovnictví D. Katuščákzk 8 hod/sem.4 1Z
FPF:UBKKBK0010Angličtina 2 G. Entlovázk 8 hod/sem.2 2-
FPF:UBKKBK0011Elektronické informační zdroje R. Papíkzk 18 hod/sem.6 2Z
FPF:UBKKBK0012Filozofie 2 P. Slováčekzk 12 hod/sem.4 2-
FPF:UBKKBK0013Informační věda 2 M. Timkozk 18 hod/sem.6 2Z
FPF:UBKKBK0014Knihovnická praxe 1 J. Brožovská Onderkováz 240 h / sem.10 2-
FPF:UBKKBK0015Sociální komunikace 2 A. Novotnázk 18 hod/sem.6 2P
FPF:UBKKBK0016Čtenářství a čtenářská gramotnost M. Timkozk 8 hod/sem.4 3P
FPF:UBKKBK0017Doplňování a zpracování knihovního fondu 1 J. Plankovázk 16 hod/sem.6 3Z
FPF:UBKKBK0018Informační politika 1 D. Katuščákzk 12 hod/sem.4 3Z
FPF:UBKKBK0019Knihovnická legislativa M. Dombrovskázk 10 hod/sem.3 3P
FPF:UBKKBK0020Novější světová literatura M. Weisszk 8 hod/sem.3 3P
FPF:UBKKBK0021Organizace a řízení projektů 1 D. Katuščákzk 12 hod/sem.4 3P
FPF:UBKKBK0022Věcné pořádání D. Staňovázk 16hod/sem.6 3-
FPF:UBKKBK0023Doplňování a zpracování knihovního fondu 2 J. Plankovázk 16 hod/sem.6 4Z
FPF:UBKKBK0024Informační politika 2 D. Katuščákzk 12 hod/sem.4 4Z
FPF:UBKKBK0025Knihovnická praxe 2 J. Brožovská Onderkováz 240 h / sem.10 4-
FPF:UBKKBK0026Organizace a řízení projektů 2 D. Katuščákzk 12 hod/sem.4 4P
FPF:UBKKBK0027Bibliografické systémy 1 K. Matulazk 12 hod/sem.6 5Z
FPF:UBKKBK0028Digitální čtení a hypertext D. Katuščákzk 12 hod/sem.6 5Z
FPF:UBKKBK0029Informační etika 1 M. Timkoz 8 hod/sem.3 5-
FPF:UBKKBK0030Organizace a řízení veřejných knihoven 1 L. Foberováz 12 hod/sem.4 5P
FPF:UBKKBK0031Seminář k bakalářské práci 1 M. Timkoz 8 hod/sem.2 5P
FPF:UBKKBK0032Bibliografické systémy 2 K. Matulazk 12 hod/sem.6 6Z
FPF:UBKKBK0033Informační etika 2 M. Timkozk 8 hod/sem.3 6-
FPF:UBKKBK0034Organizace a řízení veřejných knihoven 2 L. Foberovázk 12 hod/sem.4 6P
FPF:UBKKBK0035Seminář k bakalářské práci 2 M. Timkoz 8 hod/sem.2 6P
154 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVA

Je nutno splnit minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKBK0036Literární komunikace M. Tichýzk 8 hod/sem.4 3P
FPF:UBKKBK0037Česká literatura 20. století 1 M. Tichýzk 14 hod/sem.5 4P
FPF:UBKKBK0038Česká literatura 20. století 2 L. Martinekzk 14 hod/sem.5 5P
14 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB

Je nutno splnit minimálně 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKBK0039Knihovědný seminář J. Brožovská Onderkováz 8 hod/sem.3 1-
FPF:UBKKBK0040Starší světová literatura J. Sichálekzk 8 hod/sem.3 1-
FPF:UBKKBK0041Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 10 hod/sem.2 2-
FPF:UBKKBK0042Algoritmy a programování I L. Ciencialováz 14 hod/sem.4 3-
FPF:UBKKBK0043Operační systémy I Š. Vavrečkováz 10 hod/sem.2 3-
FPF:UBKKBK0044Tvorba WWW stránek I L. Ciencialováz 8 hod/sem.2 3-
FPF:UBKKBK0045Kurz rychlého čtení R. Papíkz 14 hod/sem.3 4-
FPF:UBKKBK0046Počítačová síť a Internet Š. Vavrečkovázk 14 hod/sem.6 4-
FPF:UBKKBK0047Počítačová typografie A. Novotnáz 8 hod/sem.2 4-
FPF:UBKKBK0048Informační systémy I L. Ciencialovázk 12 hod/sem.5 5-
FPF:UBKKBK0049Zpracování přirozeného jazyka I D. Valentaz 8 hod/sem.4 5-
FPF:UBKKBK0050Biblioterapie J. Kudelováz 8 hod/sem.3 6-
FPF:UBKKBK0051Dějiny knihy J. Brožovská Onderkovázk 8 hod/sem.3 6-
FPF:UBKKBK0052Digitalizace v knihovnictví J. Plankováz 8 hod/sem.3 6-
FPF:UBKKBK0053Informační systémy II D. Kajzarz 8 hod/sem.2 6-
FPF:UBKKBK0054Informační hygiena M. Dombrovskáz 8hod/sem.3 2-
50 kreditů