FVP PEDOBcK Pediatrické ošetřovatelství
Název anglicky: Pediatric nursing
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FVP PEDO Pediatrické ošetřovatelství

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSOK001Anatomie M. Petejazk 5/5/02 1Z
FVP:UNZSOK002Odborná latinská terminologie S. Strakošováz 0/6/01 1-
FVP:UNZSOK003Zobrazovací metody a radiační ochrana D. Korpasz 3/0/01 1-
FVP:UNZSOK004Základy biofyziky, biochemie a hematologie D. Korpasz 8/0/02 1-
FVP:UNZSOK006Informatika ve zdravotnictví I. Bryjováz 0/5/01 1-
FVP:UNZSOK007Odborná první pomoc P. Šimánkovázk 0/8/02 1P
FVP:UNZSOK008Teorie ošetřovatelství H. Heiderováz 6/0/01 1Z
FVP:UNZSOK009Ošetřovatelský proces a potřeby dítěte H. Heiderovázk 6/6/03 1P
FVP:UNZSOK010Ošetřovatelské postupy v pediatrii 1 G. Světnickáz 0/13/03 1P
FVP:UNZSOK011Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 A. Nogolováz 6/8/03 1P
FVP:UNZSOK012Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech 1 M. Petejaz 5/6/03 1-
FVP:UNZSOK013Odborná ošetřovatelská praxe 1 G. Světnickáz 0/0/2005 1-
FVP:UNZSOK005Obecná a vývojová psychologie -zk 5/5/02 2Z
FVP:UNZSOK014Fyziologie -zk 4/6/02 2P
FVP:UNZSOK015Patologie a patologická fyziologie -zk 4/4/02 2-
FVP:UNZSOK016Klinická propedeutika -z 4/4/02 2-
FVP:UNZSOK017Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena -zk 8/0/02 2-
FVP:UNZSOK018Výchova ke zdraví a zdravý životní styl -z 2/3/01 2-
FVP:UNZSOK019Základy genetiky a prenatální diagnostiky -z 2/1/01 2-
FVP:UNZSOK020Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství -z 3/8/02 2Z
FVP:UNZSOK021Komunikace v ošetřovatelství -zk 4/6/02 2Z
FVP:UNZSOK022Ošetřovatelské postupy v pediatrii 2 -zk 0/13/03 2P
FVP:UNZSOK023Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 -zk 6/9/03 2P
FVP:UNZSOK024Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech 2 -zk 5/6/03 2-
FVP:UNZSOK025Etika v ošetřovatelství a filozofie -z 6/3/02 2Z
FVP:UNZSOK026Odborná ošetřovatelská praxe 2 -z 0/0/2005 2-
FVP:UNZSOK027Odborná ošetřovatelská praxe individuální A -z 0/0/805 2-
FVP:UNZSOK028Léčebně rehabilitační péče -z 3/2/01 3-
FVP:UNZSOK029Farmakologie -z 6/0/02 3-
FVP:UNZSOK030Ochrana a podpora veřejného zdraví -z 3/0/01 3-
FVP:UNZSOK031Aktivizace dětí -z 4/6/02 3-
FVP:UNZSOK032Psychologie ve zdravotnictví -zk 4/6/02 3-
FVP:UNZSOK033Výzkum v ošetřovatelství -zk 3/2/02 3Z
FVP:UNZSOK034Multikulturní ošetřovatelství -z 4/0/01 3-
FVP:UNZSOK035Ošetřovatelská péče v pediatrii 3 -z 7/8/03 3P
FVP:UNZSOK036Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech 3 -z 5/6/03 3-
FVP:UNZSOK037Ošetřovatelská péče v neonatologii 1 -z 6/6/03 3P
FVP:UNZSOK038Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové gynekologii a v porodnictví -zk 4/6/02 3P
FVP:UNZSOK039Ošetřovatelská péče v dětské onkologii a hematoonkologii -zk 4/6/02 3-
FVP:UNZSOK040Dítě a rodina ve zvláštních lůžkových zdravotnických zařízeních -z 4/0/01 3-
FVP:UNZSOK041Komunitní, primární ambulantní péče a domácí péče -z 4/4/02 3Z
FVP:UNZSOK042Odborná ošetřovatelská praxe 3 -z 0/0/2405 3-
FVP:UNZSOK043Výživa dítěte a dietetika -z 4/4/02 4-
FVP:UNZSOK044Základy sociologie -z 4/0/01 4-
FVP:UNZSOK045Ošetřovatelská péče v pediatrii 4 -zk 7/8/03 4P
FVP:UNZSOK046Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech 4 -zk 5/6/03 4-
FVP:UNZSOK047Ošetřovatelská péče v neonatologii 2 -zk 6/6/03 4P
FVP:UNZSOK048Paliativní péče u dětí a dorostu -z 2/4/02 4-
FVP:UNZSOK049Seminář k bakalářské práci 1 -z 0/3/02 4-
FVP:UNZSOK050Odborná ošetřovatelská praxe 4 -z 0/0/2405 4-
FVP:UNZSOK051Odborná ošetřovatelská praxe individuální B -z 0/0/1605 4-
FVP:UNZSOK052Speciální pedagogika -z 2/0/01 5-
FVP:UNZSOK053Sociální psychologie -z 4/0/01 5-
FVP:UNZSOK054Základy zdravotnického práva a legislativy -z 3/2/01 5-
FVP:UNZSOK055Základy managementu v ošetřovatelství -zk 4/8/02 5-
FVP:UNZSOK056Základy zdravotně sociální práce -zk 3/3/02 5-
FVP:UNZSOK057Ošetřovatelská péče v dětské neurologii -zk 8/2/02 5-
FVP:UNZSOK058Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii -zk 4/6/02 5-
FVP:UNZSOK059Intenzivní ošetřovatelská péče o děti -zk 4/4/02 5-
FVP:UNZSOK060Ošetřovatelská péče o děti ve stomatologii -z 2/2/01 5-
FVP:UNZSOK061Seminář k bakalářské práci 2 -z 0/0/105 5-
FVP:UNZSOK062Odborná ošetřovatelská praxe 5 -z 0/0/2005 5-
FVP:UNZSOK063Ošetřovatelská péče o děti v oftalmologii -z 2/2/01 6-
FVP:UNZSOK064Ošetřovatelská péče o děti v ORL -z 2/2/01 6-
FVP:UNZSOK065Ošetřovatelská péče o děti v infekčním lékařství -z 2/2/01 6-
FVP:UNZSOK066Ošetřovatelská péče o děti v dermatovenerologii -z 2/2/01 6-
FVP:UNZSOK067Seminář k bakalářské práci 3 -z 0/0/510 6-
FVP:UNZSOK068Odborná ošetřovatelská praxe 6 -zk 0/0/48010 6-
170 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSOK069Anglický jazyk 1 -z 0/7/02 1-
FVP:UNZSOK070Anglický jazyk 2 -z 0/7/02 2-
FVP:UNZSOK071Ergoterapie u dětí -z 0/3/02 3-
FVP:UNZSOK072Využití multismyslového prostředí v práci dětské sestry -z 0/3/02 4-
FVP:UNZSOK073Ekonomika a zdravotní pojištění ve veřejném zdravotnictví -zk 5/0/04 5-
FVP:UNZSOK074Rizikové chování u dětí -z 4/0/02 6-
FVP:UNZSOK075Sociálně právní ochrana dětí a povinnosti zdravotnických zařízení -z 4/0/02 6-
16 kreditů