OPF EMFUp Finance, účetnictví a daně
Název anglicky: Finance, Accounting and Taxation
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: OPF N_EM Ekonomika a management

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomické části – otázky z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie
- profilové části pro specializaci Finance, účetnictví a daně – otázky z předmětů Mezinárodní finanční management, Řízení finančních a bankovních rizik, Manažerské účetnictví, Finanční plánování a rozpočtování, Manažerská ekonomika
- obhajoby diplomové práce.

Studijní povinnosti

Student je povinen v druhém semestru 1. ročníku zvolit téma diplomové práce (DP), dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020 "Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací" a náležitosti jejího zpracování v Pokynu děkana č. 2/2020 "Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací". Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování DP. Celkově za studium student vykoná alespoň 18 zkoušek a 2 zápočty. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž 1 předmětu 125 hod. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 120. Celková studijní zátěž je 3000 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Kalkulační systémy pro zakázkovou výrobu v průmyslové výrobě
- Controlling v podmínkách vybraného podniku.
- Optimalizace kapitálové struktury vybraného podniku s důrazem na efektivnosti podniku
- Vliv tvorby ekonomické přidané hodnoty na využití zdrojů financování
- Daňové zatížení vybraného podnikatelského subjektu a volba právní formy podnikání
- Tvorba finančního plánu s důrazem na optimalizaci nákladů podniku
- Řízení finanční struktury v podmínkách České republiky
- Finanční plánování podniku jako součást finančního řízení
- Řízení devizové expozice vybraného podniku

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu EMFUp NMg. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNPMAB -- - 2Z
OPF:EVSNPMIBMikroekonomie P. Tulejazk 3/2/06 1Z
OPF:INMNPMAT -- - 2-
OPF:INMNPSTZStatistické zpracování dat D. Bartlzk 2/1/05 1-
OPF:OPFNPDIP -- - 4-
OPF:OPFNPSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/2/05 3-
OPF:PEMNPHRM -- - 4Z
OPF:PEMNPMAEManažerská ekonomika R. Šperkazk 2/2/06 1Z
OPF:PEMNPSTMStrategický management Š. Zapletalovázk 2/1/04 1P
26 kreditů

Povinné předměty programu EMFUp NMg. prez. - s volbou absolvovaného jazyka

Povinnost absolvovat alespoň 1 předmět v angličtině.

Právo v mezinárodním obchodě

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:PEMNAPMOInternational Business Law T. Gongolzk 2/0/05 4Z
OPF:PEMNPPMO -- - 4Z
5 kreditů

Mezinárodní finanční management

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUNANMF -- - 2P
OPF:FIUNPNMF -- - 2P
0 kreditů

Rozhodovací analýza pro manažery

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNAROADecision Analysis for Managers D. Bartlzk 2/1/05 3-
OPF:INMNPROARozhodovací analýza pro manažery D. Bartlzk 2/1/05 3-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty programu EMFUp NMg. prez.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUNPFPRFinanční plánování a rozpočtování P. Růčkovázk 1/2/05 3P
OPF:FIUNPMDSMezinárodní zdanění a daňové systémy B. Blechovázk 2/1/05 2-
OPF:FIUNPNMSMezinárodní účetnictví a účetní standardy B. Blechovázk 2/0/05 1-
OPF:FIUNPNMUManažerské účetnictví M. Skupieňovázk 1/2/05 3P
OPF:FIUNPNRFŘízení finančních a bankovních rizik I. Palečkovázk 2/1/05 3Z
OPF:FIUNPNUSÚčetnictví obchodních společností I. Koštuříkovázk 1/2/05 1-
OPF:FIUNPOCPOceňování podniku L. Přečkovázk 2/1/05 3P
OPF:FIUNPSDRSpráva daní a daňové řízení J. Janouškovázk 2/1/05 3-
40 kreditů