OPF MIk Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: OPF B_MI Manažerská informatika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části - otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Finance v podnikání.
- části Manažerská informatika - otázky z předmětu Operační systémy, Objektové programování, Databáze a datové sklady, Informační a internetové technologie, Kvantitativní metody v ekonomické praxi, Operační analýza pro ekonomy, Informační systémy, Podnikové informační systémy ERP, Tvorba WWW a redakční systémy, Správa počítačových sítí a Digitalizace firmy.
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/1e25b6b3-c020-4d8d-a044-0211565bf4ae
Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen zvolit si ve 2. ročníku studia téma bakalářské práce (dále jen BP) a dohodnout s vedoucím BP osnovu a postup, na základě čehož vznikne zadání BP. Student si může vybrat jedno z témat, která vypisují akademičtí pracovníci v každém akademickém roce, nebo navrhne téma vlastní. Téma BP musí být v souladu se zaměřením studijního programu a profilu. BP se zpracovává v rozsahu 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). Obhajoba BP je součástí státních závěrečných zkoušek. V rámci obhajoby student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání, zjištěné výsledky a návrhy řešení.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Zavádění ERP systému Helios Green u zákazníka a jeho parametrizace
- Nástroje on-line marketingu jako integrovaná součást internetových obchodů
- Praktické využití virtuální reality v cestovním ruchu
- Výběr optimální marketingové strategie metodami vícekriteriálního rozhodování
- Použití metod vícekriteriálního rozhodování k výběru nového vybavení pro provádění nedestruktivních zkoušek
- Využití on line webových projektů pro tvorbu www stránek v segmentu mikropodniků a OSVČ
- Implementace poštovního serveru v příspěvkové organizaci
- Využití OpenSource platformy pro IoT
- Modelování procesů elektronického obchodování na bázi simulace diskrétních událostí
- Automatizace business procesů podniku
- Navržení a vytvoření systému evidence kompetencí pracovníků
- Zpracování dat o zákaznicích pomocí CRM systémů
- Tvorba webových designů na základě marketingových archetypů

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MIk Bc. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBKEKOEkonomie I. Majerovázk 16/0/05 1Z
OPF:EVSBKVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 16/0/05 2Z
OPF:FIUBKDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 16/0/05 4-
OPF:FIUBKFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 16/0/05 2Z
OPF:INMBKDDSDatabáze a datové sklady M. Janákovázk 16/0/05 3P
OPF:INMBKERPPodnikové informační systémy - ERP T. Barčákzk 12/0/05 4P
OPF:INMBKIITInformační a internetové technologie P. Suchánekzk 16/0/05 2P
OPF:INMBKINFInformatika P. Suchánekzk 16/0/04 1-
OPF:INMBKINSInformační systémy R. Šperkazk 12/0/06 3P
OPF:INMBKKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 16/0/06 1Z
OPF:INMBKOANOperační analýza pro ekonomy R. Perzinazk 16/0/04 3Z
OPF:INMBKOBPObjektové programování R. Perzinazk 12/0/05 2P
OPF:INMBKOPSOperační systémy M. Janákovázk 12/0/05 2P
OPF:INMBKSPSSpráva počítačových sítí P. Suchánekzk 12/0/05 5P
OPF:INMBKTWRTvorba WWW a redakční systémy R. Fojtíkzk 16/0/05 4P
OPF:INMBKUDPÚvod do programování R. Perzinazk 12/0/06 1Z
OPF:OPFBKBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/0/125 5-
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:PEMBKDIF -- - 5P
OPF:PEMBKEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 16/0/05 1Z
OPF:PEMBKMKTMarketing M. Klepekzk 16/0/05 3-
OPF:PEMBKMNMManagement Š. Zapletalovázk 16/0/05 2Z
OPF:PEMBKPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 16/0/05 1-
OPF:PEMBKPROProjektový management P. Adámekzk 12/0/06 3P
140 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb.

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/0/162 2-
OPF:CVABKEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/0/162 3-
OPF:CVABKEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/0/162 4-
OPF:CVABKEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/0/162 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/0/162 2-
OPF:CVABKDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/0/162 3-
OPF:CVABKDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/0/162 4-
OPF:CVABKDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/0/162 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MIk Bc. komb.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBKSEPSmart ekonomika v kontextu Průmyslu 4.0 J. Nevimaz 16/0/05 4-
OPF:INMBKBOIPodnikání na Internetu P. Suchánekzk 12/0/05 4-
OPF:INMBKINPInternetové právo T. Gongolzk 12/0/04 5-
OPF:INMBKISSInformační systémy ve veřejné správě R. Dolákzk 12/0/05 4-
OPF:INMBKMOAMobilní aplikace R. Fojtíkzk 16/0/05 3-
OPF:PEMBKEMAE-marketing M. Stoklasazk 12/0/05 5-
OPF:PEMBKIPOInovační podnikání Ž. Rylkovázk 12/0/05 4-
34 kreditů