FVP SPVSBcP Sociální práce ve veřejné správě
Název anglicky: Social Work in Public Administration
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FVP SPVS Sociální práce ve veřejné správě

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UVSSPUP001Základy filozofie P. Slováčekz 2/0/03 1-
FVP:UVSSPUP002Základy sociologie D. Janákzk 1/0/04 1P
FVP:UVSSPUP003Psychologie v sociální práci M. Kolaříkovázk 1/1/04 1P
FVP:UVSSPUP004Úvod do studia L. Kamrádováz 0/2/03 1-
FVP:UVSSPUP005Teorie veřejné správy M. Vyrostkozk 1/1/04 1Z
FVP:UVSSPUP006Úvod do právní teorie a praxe I. Palúšzk 2/0/04 1Z
FVP:UVSSPUP008Sociální politika I L. Průšazk 1/1/05 1Z
FVP:UVSSPUP007Základy politické vědy a regionální politika L. Vomlelaz 1/1/03 2-
FVP:UVSSPUP009Základy ekonomie P. Tulejazk 1/1/03 2-
FVP:UVSSPUP010Veřejná správa a veřejná služba M. Vyrostkozk 1/1/04 2P
FVP:UVSSPUP011Vybrané kapitoly z občanského práva M. Vítekzk 1/1/04 2P
FVP:UVSSPUP012Evropská unie A. Václavíkovázk 2/0/03 2-
FVP:UVSSPUP013Supervize a odborná praxe I M. Pilátz 13př+13cv+96praxe/sem.5 2-
FVP:UVSSPUP017Sociální politika II L. Průšazk 1/1/05 2Z
FVP:UVSSPUP014Metody a techniky sociálního výzkumu D. Janákz 1/1/05 3-
FVP:UVSSPUP015Teorie a metody sociální práce P. Fabiánzk 1/1/05 3Z
FVP:UVSSPUP016Správní právo a správní řízení v sociální oblasti M. Sciskalovázk 1/1/05 3P
FVP:UVSSPUP018Zdraví a nemoc H. Heiderováz 1/1/04 3P
FVP:UVSSPUP019Veřejná ekonomie P. Tulejazk 2/0/05 3Z
FVP:UVSSPUP020Supervize a odborná praxe II M. Pilátz 13cv+96praxe/sem.5 3Z
FVP:UVSSPUP021Základy ošetřovatelské péče pro sociální pracovníky H. Heiderovázk 1/1/04 4P
FVP:UVSSPUP022Menšinové skupiny A. Preissová Krejčíz 1/1/04 4P
FVP:UVSSPUP023Sociálně právní ochrana dětí a mládeže P. Fabiánzk 1/1/05 4P
FVP:UVSSPUP024Vybrané kapitoly z pracovního práva O. Pavelekzk 1/1/03 4-
FVP:UVSSPUP025Sociální patologie a prevence J. Skopalovázk 1/1/04 4P
FVP:UVSSPUP026Etika v sociální práci a veřejné správě P. Slováčekz 1/1/04 4P
FVP:UVSSPUP027Supervize a odborná praxe III P. Fabiánz 13cv+96praxe/sem.5 4-
FVP:UVSSPUP028Informační systémy v sociální oblasti a veřejné správě M. Chmelařovázk 1/1/03 5P
FVP:UVSSPUP029Rodinná politika a mezigenerační soužití P. Fabiánzk 1/1/05 5P
FVP:UVSSPUP030Probace, mediace a sociální práce v trestní justici I. Hendrychzk 1/1/04 5P
FVP:UVSSPUP031Týrání, zneužívání a zanedbávání v rodině V. Kocourkovázk 0/2/04 5P
FVP:UVSSPUP032Handicap v životě člověka E. Zezulkovázk 1/1/04 5P
FVP:UVSSPUP033Seminář k bc. práci I L. Průšaz 0/2/03 5-
FVP:UVSSPUP034Seminář k bc. práci II L. Průšaz 20cv/sem.5 6-
FVP:UVSSPUP035Odborná praxe IV P. Fabiánz 140praxe/sem.10 6-
150 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Student musí splnit z této skupiny předmětů minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UVSSPUP036Public Administration and Social Policy I -z 0/2/04 2P
FVP:UVSSPUP037Public Administration and Social Policy II -z 0/2/04 3-
FVP:UVSSPUP038Komunikace v pomáhajících profesích včetně komunikace rizik S. Quisováz 1/1/04 4P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Student musí splnit z této skupiny předmětů minimálně 22 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UVSSPUP039Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku M. Kolaříkováz 10př+10cv/sem.2 1-
FVP:UVSSPUP041Veřejné politiky L. Vomlelaz 1/1/03 1-
FVP:UVSSPUP040Neziskový sektor M. Pilátz 1/1/03 2-
FVP:UVSSPUP042Obecní policie a bezpečnostní problematika municipalit J. Kleinz 1/1/03 2-
FVP:UVSSPUP043Personalistika a řízení lidských zdrojů P. Václavkováz 1/1/03 2-
FVP:UVSSPUP044Dějiny sociální práce D. Janákzk 2/0/04 2-
FVP:UVSSPUP045Trestní a přestupkové právo M. Vítekz 1/1/03 3-
FVP:UVSSPUP046Archivní a spisová služba V. Markováz 1/0/03 3-
FVP:UVSSPUP047Rodina v právních předpisech O. Pavelekz 1/1/03 3-
FVP:UVSSPUP048Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik I -z 0/2/02 4-
FVP:UVSSPUP049Paliativní a hospicová péče N. Špatenkováz 1/0/03 4-
FVP:UVSSPUP050Kontrola ve veřejné správě P. Ruckáz 1/1/03 4-
FVP:UVSSPUP051Základy statistiky J. Víchaz 1/1/03 4-
FVP:UVSSPUP052Základy klinických oborů pro sociální práci H. Heiderováz 0/2/03 5-
FVP:UVSSPUP053Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik II -z 0/2/02 5-
FVP:UVSSPUP054Politika zaměstnanosti A. Václavíkováz 1/1/03 5-
FVP:UVSSPUP055Doučování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami K. Jankůz 0/2/03 5-
FVP:UVSSPUP056Aktuální problémy sociální politiky L. Průšaz 10cv/sem.3 6-
FVP:UVSSPUP057Živnostenský zákon a podnikání M. Vítekz 10př+10cv/sem.3 6-
55 kreditů