FPF ARTAVTbk Audiovizuální tvorba
Název anglicky: Audio-visual works
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF AVT-bpbk Audiovizuální tvorba

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTBK01Současný český jazyk E. Höflerovázk 4p+4s/sem.4 1Z
FPF:ARTAVTBK02Zpravodajsko-publicistický seminář I M. Horsákováz 8s/sem.3 1P
FPF:ARTAVTBK03Fotografický workshop I Š. Pikousz 8s/sem.3 1-
FPF:ARTAVTBK04Umění, film, literatura a spiritualita I J. Heczkoz 8p+4s/sem.3 1Z
FPF:ARTAVTBK05Počítačová gramotnost K. Pupákováz 4p+4s/sem.2 1-
FPF:ARTAVTBK06Základy kamery I M. Jíchaz 8p+10s/sem.3 1P
FPF:ARTAVTBK07Základy střihové skladby I T. Polenskýz 8p+10s/sem.3 1P
FPF:ARTAVTBK08Praktikum filmového zvuku I P. Janošz 12s/sem.3 1P
FPF:ARTAVTBK09Zpravodajsko-publicistický seminář II M. Horsákováz 8s/sem.3 2P
FPF:ARTAVTBK10Fotografický workshop II Š. Pikousz 8s/sem.3 2-
FPF:ARTAVTBK11Základy kamery II M. Jíchazk 8p+10s/sem.4 2P
FPF:ARTAVTBK12Základy střihové skladby II T. Polenskýzk 8p+10s/sem.4 2P
FPF:ARTAVTBK13Praktikum filmového zvuku II P. Janošz 12s/sem.3 2P
FPF:ARTAVTBK14Umění, film, literatura a spiritualita II J. Heczkozk 8p+4s/sem.4 2Z
FPF:ARTAVTBK15Klauzurní práce I M. Horsákovázk 4c/sem.4 2-
FPF:ARTAVTBK16Odborná praxe I M. Horsákováz 160 hod/sem.6 2-
FPF:ARTAVTBK17Základy televizní a rozhlasové scenáristiky R. Merknerz 6p+6s/sem.3 3P
FPF:ARTAVTBK18Dějiny světové kinematografie T. Polenskýzk 4p+4s/sem.4 3Z
FPF:ARTAVTBK19Základy kamery III M. Jíchaz 8p+10s/sem.3 3P
FPF:ARTAVTBK20Základy střihové skladby III T. Polenskýz 8p+10s/sem.3 3P
FPF:ARTAVTBK21Základy oboru dokumentární tvorba K. Pupákováz 8p+10s/sem.3 3P
FPF:ARTAVTBK22Dokumentaristický workshop M. Horsákováz 12c/sem.3 3-
FPF:ARTAVTBK23Zvuková dramaturgie filmového díla M. Odehnalz 8p+10s/sem.3 3-
FPF:ARTAVTBK24Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 8p/sem.3 4Z
FPF:ARTAVTBK25Dějiny české kinematografie T. Polenskýzk 4p+4s/sem.4 4Z
FPF:ARTAVTBK26Základy kamery IV M. Jíchazk 8p+10s/sem.4 4P
FPF:ARTAVTBK27Základy střihové skladby IV T. Polenskýzk 8p+10s/sem.4 4P
FPF:ARTAVTBK28Klauzurní práce II M. Horsákovázk 4c/sem.4 4-
FPF:ARTAVTBK29Odborná praxe II M. Horsákováz 160 hod/sem.6 4-
FPF:ARTAVTBK30Rozhlasová dramatika I. Kocíz 4p+4s/sem.3 5-
FPF:ARTAVTBK31Dramaturgický seminář I M. Novosadz 12s/sem.3 5P
FPF:ARTAVTBK32Úvod do filmové kritiky a filmová analýza I M. Novosadz 4p+4s/sem.3 5P
FPF:ARTAVTBK33Diplomový seminář M. Zelinskýz 2p+4s/sem.3 5-
FPF:ARTAVTBK34Základy produkce S. Chrobákovázk 4p+8s/sem.4 5P
FPF:ARTAVTBK35Úvod do filmové kritiky a filmová analýza II M. Novosadz 4p+4s/sem.3 6P
FPF:ARTAVTBK36Dramaturgický seminář II M. Novosadz 12s/sem.3 6P
FPF:ARTAVTBK37Absolventský projekt M. Horsákováz 4c/sem.4 6-
FPF:ARTAVTBK38Odborná praxe III M. Horsákováz 160 hod/sem.6 6-
134 kreditů

Povinně volitelné předměty A – skupina 1

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 8 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTBK39Technika a technologie v tradičních a nových médiích J. Zajíčekz 4p+4s/sem.2 1P
FPF:ARTAVTBK40Literatura a film S. Chrobákováz 4p+4s/sem.3 1P
FPF:ARTAVTBK41Teorie barev I K. Pupákováz 4p+4s/sem.2 1P
FPF:ARTAVTBK42Tvůrčí psaní J. Chrobákz 12s/sem.2 3P
FPF:ARTAVTBK43Multimédia a internet M. Novotnýz 8s/sem.2 2P
FPF:ARTAVTBK44Teorie barev II K. Pupákováz 4p+4s/sem.2 2P
FPF:ARTAVTBK45Týmová práce S. Chrobákováz 4p+4s/sem.3 4P
FPF:ARTAVTBK46Scenáristický workshop R. Merknerz 10s/sem.2 3P
FPF:ARTAVTBK47Animovaný film V. Mrázz 4p+4s/sem.2 5P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty A – skupina 2

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 8 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTBK48Anglický jazyk I G. Entlováz 8c/sem.2 1P
FPF:ARTAVTBK49Filozofie I P. Slováčekz 4p+4s/sem.2 1P
FPF:ARTAVTBK50Masová komunikace M. Novotnýz 4p+4s/sem.3 3P
FPF:ARTAVTBK51Psychologie reklamy M. Ševčíkz 4p+4s/sem.3 3P
FPF:ARTAVTBK52Sociologie kultury J. Siostrzonekz 4p+4s/sem.2 5P
FPF:ARTAVTBK53Anglický jazyk II G. Entlováz 8c/sem.2 2P
FPF:ARTAVTBK54Filozofie II P. Slováčekz 4p+4s/sem.2 4P
FPF:ARTAVTBK55Analytický seminář M. Odehnalz 10s/sem.2 4P
FPF:ARTAVTBK56Kultura řeči S. Schneiderováz 4p+4s/sem.2 5P
FPF:ARTAVTBK57Možnosti interpretace uměleckého díla J. Chrobákz 5p+5s/sem.3 6P
23 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTBK58Filmové projekce I M. Horsákováz 6s/sem.2 1-
FPF:ARTAVTBK59Žurnalistické praktikum M. Horsákováz 10s/sem.3 1-
FPF:ARTAVTBK60Ateliér dokumentární tvorby I M. Horsákováz 12c/sem.3 3-
FPF:ARTAVTBK61Ateliér dramatické tvorby I T. Polenskýz 12c/sem.3 3-
FPF:ARTAVTBK62Ateliér scenáristické tvorby I R. Merknerz 12c/sem.3 3-
FPF:ARTAVTBK63Ateliér zvukové tvorby I M. Odehnalz 12c/sem.3 3-
FPF:ARTAVTBK64Public relations M. Ševčíkz 4p+4s/sem.3 5-
FPF:ARTAVTBK65Rozhlasová reklama M. Ševčíkz 4p+4s/sem.2 5-
FPF:ARTAVTBK66Filmové projekce II M. Horsákováz 6s/sem.2 2-
FPF:ARTAVTBK67Dramaturgie kulturních projektů M. Zelinskýz 4p+4s/sem.4 2-
FPF:ARTAVTBK68Ateliér dokumentární tvorby II M. Horsákováz 12c/sem.3 2-
FPF:ARTAVTBK69Ateliér dramatické tvorby II T. Polenskýz 12c/sem.3 4-
FPF:ARTAVTBK70Ateliér scenáristické tvorby II R. Merknerz 12c/sem.3 4-
FPF:ARTAVTBK71Ateliér zvukové tvorby II M. Odehnalz 12c/sem.3 4-
FPF:ARTAVTBK72Filmové projekce III M. Horsákováz 6s/sem.2 5-
FPF:ARTAVTBK73Management kultury a fundrasing M. Zelinskýz 4p+4s/sem.3 6-
FPF:ARTAVTBK74Filmové projekce IV M. Horsákováz 6s/sem.2 6-
47 kreditů