FPF TFnk Tvůrčí fotografie
Název anglicky: Creative Photography
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF TFn-2022 Tvůrčí fotografie

Úvodní informace / Pokyny

Akademický rok v kombinovaném navazujícím studiu Tvůrčí fotografie není členěn na zimní a letní semestr. Veškeré zápočty a klasifikace se udělují až na závěr akademického roku.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFN0001Dějiny české a slovenské fotografie 20. století V. Birguszk 20p/rok.5 1Z
FPF:ITFFN0002Současné české výtvarné umění T. Pospěchzk 20p/rok.5 1Z
FPF:ITFFN0003Současné světové výtvarné umění T. Pospěchzk 20p/rok.5 3Z
FPF:ITFFN0004Současná fotografie IV V. Birgusz 20p/rok.3 1Z
FPF:ITFFN0005Středoevropské umění po roce 1945 Š. Bieleszovázk 20p/rok.4 3Z
FPF:ITFFN0006Vizuální sociologie J. Siostrzonekz 20p/rok.4 3Z
FPF:ITFFN0007Otevřený seminář V. Podestátz 20p/rok.4 3Z
FPF:ITFFN0008Kurátorský seminář T. Pospěchz 20p+20c/rok.4 3Z
FPF:ITFFN0009Současná fotografie V V. Birgusz 20p/rok.3 3Z
FPF:ITFFN0010Vybrané kapitoly z dějin fotografie J. Mouchaz 20 hod/rok.3 3-
FPF:ITFFN0011Přehled dějin filmu I J. Siostrzonekz 20p/rok.3 1-
FPF:ITFFN0012Přehled dějin filmu II J. Siostrzonekz 20p/rok.3 3-
FPF:ITFFN0013Příprava teoretické diplomové práce I V. Birgusz 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0014Příprava teoretické diplomové práce II V. Birgusz 20p+40c/rok.3 3-
FPF:ITFFN0015Subjektivní dokument V. Podestátzk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0016Barevná výtvarná fotografie P. Márazk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0017Barevná dokumentární fotografie V. Birguszk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0018Užitá fotografie II Š. Steinzk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0019Módní fotografie II Š. Steinzk 20p+40c/rok.4 1P
FPF:ITFFN0020Příprava praktické diplomové práce I V. Birgusz 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0021Výstavní soubor III (klauzurní práce) V. Birguszk 10p+40c/rok.7 1P
FPF:ITFFN0022Příprava praktické diplomové práce II V. Birgusz 20p+40c/rok.3 3-
FPF:ITFFN0023Narace v dokumentárním cyklu J. Brykczyńskizk 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0024Základy práce s videem M. Szalastz 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0025Aktuální technologické trendy ve fotografické praxi K. Ponešzk 20p+40c/rok.3 1-
FPF:ITFFN0026Pokročilé techniky v DTP K. Ponešzk 20p+40c/rok.3 3-
FPF:ITFFN0041Angličtina G. Entlovázk 3 3-
100 kreditů

Povinně volitelné předměty

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 2 předměty v každém ročníku

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFN0027Autorská kniha T. Pospěchzk 20p+40c/rok.4 1-
FPF:ITFFN0028Medailon osobnosti J. Štreitzk 20p+40c/rok.4 1-
FPF:ITFFN0029Ateliérová fotografie P. Márazk 20p+40c/rok.4 1-
FPF:ITFFN0030Kreativní postupy v reportážní fotografii V. Podestátzk 20p+40c/rok.4 3-
FPF:ITFFN0031Autoportrét D. Pepezk 20p+40c/rok.4 3-
FPF:ITFFN0032Aktuální formy prezentace fotožurnalistiky A. Golazk 20p+40c/rok.4 3-
FPF:ITFFN0033Nové trendy krajinářské fotografie P. Korčekzk 20p+40c/rok.4 3-
28 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFN0034Tvůrčí dílna IV V. Birgusz Různý rozsah.5 1-
FPF:ITFFN0035Fotografická exkurze IV V. Birgusz Různý rozsah.3 1-
FPF:ITFFN0036Fotografický plenér IV V. Birgusz 2-7 dní/rok.3 1-
FPF:ITFFN0037Tvůrčí dílna V V. Birgusz Různý rozsah.5 3-
FPF:ITFFN0038Fotografická exkurze V V. Birgusz Různý rozsah.3 3-
FPF:ITFFN0039Fotografický plenér V V. Birgusz 2-7 dní/rok.3 3-
FPF:ITFFN0040Muzea, galerie, sběratelství Š. Bieleszováz 20p/rok.3 3-
25 kreditů