MU MMM Matematické metody a modelování
Název anglicky: Mathematical Methods and Modelling
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: MU Bc-M Matematika

Bakalářský SP - specifická část MMM

MMMs/A - Bc. SP - specifická část MMM - povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat všechny tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU20025Funkcionální analýza M. Englišzk 2/2/06 5P
MU:MU02031Matematické modelování B. Volnázk 2/2/06 6P
MU:MU02034Matematické metody ve fyzice a technice I O. Stolínzk 2/2/06 5P
MU:MU02062Seminář z aplikované matematiky I K. Hasíkz 0/2/04 5P
MU:MU02063Seminář z aplikované matematiky II H. Baranz 0/2/04 6P
MU:MU11149Matematické metody v ekonomice a řízení I Z. Kočanzk 3/2/06 3P
MU:MU20027Aplikovaná statistika I S. Rothzk 2/1/03 3P
MU:MU20061Aplikace diferenciálních rovnic K. Hasíkzk 2/2/06 5-
MU:MU11185Aplikovaná statistika II O. Stolínzk 2/1/03 4-
MU:MU17001Teorie míry a integrálu M. Mlíchovázk 2/2/06 3-
50 kreditů

MMMs/B - Bc. SP - specifická část MMM - PV předměty specializace

Studenti jsou povinni absolvovat alespoň 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU01120Teorie náhodných procesů S. Rothz 1/1/03 2-
MU:MU02036Matematické metody ve fyzice a technice II O. Stolínzk 2/2/06 6-
MU:MU02054Obyčejné diferenciální rovnice podruhé J. Kopfovázk 2/2/06 6-
MU:MU05090Počítačová grafika I H. Baranzk 2/2/06 5-
MU:MU05091Počítačová grafika II H. Baranzk 2/2/06 6-
27 kreditů

MMM/B - Bc. SP - specifická část MMM - PV předměty

Studenti jsou povinni absolvovat alespoň 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU20007Geometrie M. Marvanzk 2/2/06 2-
MU:MU20021Analýza v komplexním oboru M. Englišzk 2/2/06 4-
MU:MU02020Úvod do topologie J. Hantákovázk 2/2/06 2-
MU:MU02021Algebraické struktury M. Marvanzk 2/2/06 5-
MU:MU06104Logika a teorie množin J. Smítalzk 2/2/06 6-
MU:MU11150Matematické metody v ekonomice a řízení II Z. Kočanzk 3/2/06 4-
MU:MU11174Mikroekonomie R. Neugebauerzk 2/1/03 1-
MU:MU11175Makroekonomie R. Neugebauerzk 2/1/03 2-
42 kreditů

Bakalářský SP - společná část 2

BcSC/A - Bc. SP - společná část - povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat všechny tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
FPF:KLJAP220Angličtina 2 G. Entlováz 0/2/02 2-
FPF:KLJAP320Angličtina 3 G. Entlováz 0/2/02 3-
FPF:KLJAP421Angličtina 4 G. Entlovázk 0/2/02 4-
MU:MU20001Matematická analýza I M. Málekzk 3/4/07 1Z
MU:MU20002Matematická analýza II M. Málekzk 3/4/07 2Z
MU:MU20003Matematická analýza III M. Málekzk 4/2/07 3Z
MU:MU20004Matematická analýza IV M. Málekzk 3/2/07 4Z
MU:MU20005Algebra I Z. Kočanzk 2/2/06 1Z
MU:MU20006Algebra II Z. Kočanzk 2/2/06 2Z
MU:MU20009Pravděpodobnost a statistika I O. Stolínzk 2/2/06 3Z
MU:MU20010Numerické metody P. Nábělkovázk 2/2/06 4Z
MU:MU02024Obyčejné diferenciální rovnice K. Hasíkzk 2/2/06 5Z
MU:MU03243Pravděpodobnost a statistika II O. Stolínzk 2/2/06 4Z
MU:MU12001Bakalářská práce I Z. Kočanz 0/2/06 5P
MU:MU12002Bakalářská práce II Z. Kočanz 0/2/06 6P
FPF:UIINP02Algoritmy a programování I J. Blahutaz 2/2/04 1-
FPF:UIINP14Teorie grafů L. Ciencialazk 2/2/06 3-
94 kreditů

BcSC/B - Bc. SP - společná část - PV předměty

Studenti jsou povinni absolvovat alespoň 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:FYBSC0002Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 1-
FU:FYBSC0005Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 2-
FU:FYBSC0007Optika J. Hladíkzk 4/2/07 3-
FU:FYBSC0010Atomová a jaderná fyzika J. Juráňzk 4/2/07 4-
MU:MU01008Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I H. Baranz 0/2/03 1-
MU:MU01009Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II H. Baranz 0/2/03 2-
MU:MU01010Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III H. Baranz 0/2/02 3-
MU:MU01011Praktikum z matematiky a výpočetní techniky IV H. Baranz 0/2/02 4-
MU:MU01111Úvod do studia matematiky I L. Hozováz 0/2/02 1-
MU:MU01112Úvod do studia matematiky II L. Hozováz 0/2/02 2-
MU:MU01115Proseminář z matematiky I P. Blaschkez 0/2/02 1-
MU:MU01116Proseminář z matematiky II M. Mlíchováz 0/2/02 2-
MU:MU01117Proseminář z matematiky III J. Kopfováz 0/2/02 3-
MU:MU01118Proseminář z matematiky IV P. Nábělkováz 0/2/02 4-
MU:MU12101Seminář z matematiky I Z. Kočanz 0/2/03 5-
MU:MU12102Seminář z matematiky II J. Hantákováz 0/2/03 6-
MU:MU13181Logistika I P. Seďazk 2/1/03 5-
MU:MU13182Logistika II P. Seďazk 2/1/03 6-
MU:MU14415Finanční a pojišťovací matematika I K. Hasíkzk 2/1/03 5-
MU:MU14416Finanční a pojišťovací matematika II K. Hasíkzk 2/1/03 6-
FPF:UIINP06Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 2/0/03 1-
FPF:UIINP08Algoritmy a programování II M. Langerzk 2/2/05 2-
FPF:UIINP13Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/2/02 3-
FPF:UIINP17Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/2/02 4-
FPF:UIINP18Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 2/2/06 4-
FPF:UIINP21Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 2/0/04 5-
FPF:UIINP34Tvorba WWW stránek I D. Valentaz 0/2/02 3-
FPF:UIINP36Tvorba WWW stránek II M. Perdekz 0/2/02 4-
94 kreditů