MU PHDprez Matematika
Název anglicky: Mathematics
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: MU PhD-M Matematika

Úvodní informace / Pokyny

Studijní plán obsahuje povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů

PhD/A - Doktorský SP - povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MUGA020Disertační práce M. Englišz 0/3/0- -Z
MU:MUMA003Angličtina M. Englišdzk - --
0 kreditů

PhD/B1 - Doktorský SP - PV předměty 1. skupina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MUGA001Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací A. Sergyeyevz 0/3/0- -P
MU:MUMA001Seminář z matematické analýzy Z. Kočanz 0/3/0- -P
0 kreditů

PhD/B2 - Doktorský SP - PV předměty 2. skupina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MUGA002Seminář M. Englišz 0/3/0- -P
MU:MUMA002Seminář M. Englišz 0/3/0- -P
0 kreditů

PhD/B3 - Doktorský SP - PV předměty 3. skupina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MUGA004Algebraická a diferenciální topologie M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA005Algebraické struktury M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA006Diferenciální geometrie variet M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA008Geometrická teorie diferenciálních rovnic M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA009Geometrické metody v obecné teorii relativity a teorii pole M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA010Geometrické metody v mechanice M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA011Globální analýza M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA014Algebry symetrií M. Marvandzk - -Z
MU:MUMA005Dynamické systémy M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA006Funkcionální analýza M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA007Matematické metody v přírodních a technických vědách M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA008Obyčejné diferenciální rovnice M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA009Teorie funkcí M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA010Topologie M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA011Variační analýza M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA012Základní algebraické kategorie M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA013Základy analýzy na varietách M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA015Komplexní analýza M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA016Parciální diferenciální rovnice M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA017Reálná analýza M. Englišdzk - -Z
0 kreditů