FPF ITALCOk Italština
Název anglicky: Italian
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF ITAL-bpk Italština

Součásti SZZ a jejich obsah

Součásti SZZ jsou:
- Obhajoba bakalářské práce. Práce je psaná v italštině, zpracovává dané lingvistické, nebo literárněvědné téma. Práce
má prokázat schopnost samostatného tvůrčího přístupu k tématu.
- Ústní zkouška zahrnující:
Současný italský jazyk
Zkouška je zaměřena na systém italského jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů. Kandidát má prokázat
schopnost popsat a vysvětlit jevy jasně a srozumitelně s použitím příkladů a rozborem textu. Na tento předmět SZZ navazují
předměty: Úvod do studia jazyka, Fonetika a fonologie italštiny; Italská morfologie 1, 2; Italská syntax 1, 2; Italská
lexikologie a lexikografie; Italský jazykový seminář 1, 2; Historický vývoj italštiny 1, 2;
Italská literatura
Zkouška se soustřeďuje na osvětlení vývojových tendencí a hlavních rysů jednotlivých období italské literatury. Pozornost
je věnována také vztahu literární tvorby a historicko-společenských souvislostí. Na tento předmět SZZ navazují předměty:
Úvod do studia literatury, Italská literatura 1-4; Současná italská próza 1, 2;
Reálie Itálie
Při zkoušce student prokáže přehledné znalosti z oblasti historie, geografie a politiky Itálie a prezentuje své poznatky o
důležitých aspektech hospodářského a společenského života země. Na tento předmět SZZ navazují předměty: Dějiny a
reálie Itálie 1, 2; Současné italské reálie 1, 2; Italská kultura 1, 2; Italské kraje;

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Le tendenze all’analiticità dell’italiano a confronto dell’inglese
Verbi modali in italiano
Il lessico archeologico italiano
Argippo: Il restauro dell'opera lirica di Antonio Vivaldi su libretto di Domenico Lalli
L’immigrante come protagonista nella letteratura italiana
Le specificità del linguaggio giovanile italiano

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBK007Dějiny a reálie Itálie 1 K. Vymětalováz 0/0/0 8h/p/sem.3 1Z
FPF:UCJITBK010Dějiny a reálie Itálie 2 M. Quintilianizk 0/0/0 8h/p/sem.4 2Z
FPF:UCJITBK014Latina pro italisty 2 K. Vymětalovázk 0/0/0 8h/s/sem.4 3-
FPF:UCJITBK015Italská lexikologie a lexikografie T. Pavlíková Alešovázk 0/0/0 9h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK024Italská morfologie 1 E. Klímováz 0/0/0 4h/p+4h/s/sem.4 3Z
FPF:UCJITBK026Italská syntax 1 E. Klímováz 0/0/0 5h/p+5h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK126Latina pro italisty 1 K. Vymětalováz 0/0/0 10h/s/sem.3 2-
FPF:UCJITBK301Úvod do studia jazyka E. Klímovázk 0/0/0 6h/p/sem.3 1Z
FPF:UCJITBK302Fonetika a fonologie italštiny E. Klímovázk 0/0/0 5h/p/sem.3 1Z
FPF:UCJITBK303Praktické cvičení z italštiny 1 T. Pavlíková Alešováz 0/0/0 40h/cv/sem.6 1P
FPF:UCJITBK306Praktické cvičení z italštiny 2 M. Quintilianizk 0/0/0 36h/cv/sem.6 2P
FPF:UCJITBK308Úvod do studia literatury T. Pavlíková Alešovázk 0/0/0 10h/s/sem.4 2Z
FPF:UCJITBK311Italská literatura 1 T. Pavlíková Alešováz 0/0/0 1h/p+7h/s/sem.4 3Z
FPF:UCJITBK312Praktické cvičení z italštiny 3 T. Pavlíková Alešováz 0/0/0 32h/cv/sem.5 3P
FPF:UCJITBK314Italská literatura 2 T. Pavlíková Alešovázk 0/0/0 1h/p+7h/s/sem.5 4Z
FPF:UCJITBK315Italská morfologie 2 E. Klímovázk 0/0/0 4h/p+4h/s/sem.5 4Z
FPF:UCJITBK316Praktické cvičení z italštiny 4 T. Pavlíková Alešovázk 0/0/0 32h/cv/sem.6 4P
FPF:UCJITBK320Praktické cvičení z italštiny 5 T. Pavlíková Alešováz 0/0/0 16h/cv/sem.3 5P
FPF:UCJITBK321Italská literatura 3 T. Pavlíková Alešováz 0/0/0 8h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK325Italská syntax 2 E. Klímovázk 0/0/0 3h/p+5h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK326Italská literatura 4 T. Pavlíková Alešovázk 0/0/0 7h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK327Seminář k bakalářské práci E. Klímováz 0/0/0 2h/s/sem.2 5-
92 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBK004Praktické cvičení z italštiny 6 T. Pavlíková Alešováz 0/0/0 16h/cv/sem.3 6P
FPF:UCJITBK006Kompozice 1 M. Quintilianiz 0/0/0 3h/cv/sem.3 3P
FPF:UCJITBK009Kompozice 2 E. Mocciaroz 0/0/0 2h/cv/sem.3 4P
FPF:UCJITBK016Nácvik psaní 2 M. Quintilianiz 0/0/0 8h/cv/sem.3 2P
FPF:UCJITBK017Současné italské reálie 1 J. Maláz 0/0/0 8h/s/sem.2 3P
FPF:UCJITBK018Současné italské reálie 2 E. Mocciarozk 0/0/0 8h/s/sem.4 4P
FPF:UCJITBK019Překladové cvičení E. Klímováz 0/0/0 8h/cv/sem.4 4P
FPF:UCJITBK029Italský jazykový seminář 1 E. Klímováz 0/0/0 8h/s/sem.4 5Z
FPF:UCJITBK322Italské kraje E. Mocciarozk 0/0/0 9h/s/sem.4 5P
FPF:UCJITBK332Čeština konfrontačně E. Klímovázk 0/0/0 6h/p/sem.3 2Z
FPF:UCJITBK333Italská kultura 1 M. Quintilianiz 0/0/0 12h/s/sem.3 3P
FPF:UCJITBK336Italská kultura 2 E. Mocciarozk 0/0/0 12h/s/sem.4 4P
FPF:UCJITBK339Historický vývoj italštiny 2 E. Mocciarozk 0/0/0 8h/s/sem.4 6Z
FPF:UCJITBK343Italský jazykový seminář 2 E. Klímovázk 0/0/0 8h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK400Filozofie P. Slováčekz 0/0/0 2h/s/sem.2 1-
FPF:UCJITBK404Fonetická cvičení E. Klímovázk 0/0/0 10h/cv/sem.4 1P
FPF:UCJITBK415Nácvik psaní 1 M. Quintilianiz 0/0/0 8h/cv/sem.3 1P
FPF:UCJITBK437Současná italská próza 2 T. Pavlíková Alešovázk 0/0/0 7h/s/sem.5 6Z
FPF:UCJITBK439Historický vývoj italštiny 1 M. Quintilianiz 0/0/0 8h/p/sem.2 5Z
FPF:UCJITBK537Současná italská próza 1 T. Pavlíková Alešováz 0/0/0 8h/s/sem.4 5Z
69 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVB

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBK330Angličtina 1 R. Kronz 0/0/0 2h/cv/sem.3 1-
FPF:UCJITBK331Angličtina 2 R. Kronzk 0/0/0 2h/cv/sem.4 2-
FPF:UCJITBK335Němčina 1 J. Nálepováz 0/0/0 2h/cv/sem.3 3-
FPF:UCJITBK338Angličtina 4 R. Kronzk 0/0/0 2h/cv/sem.4 4-
FPF:UCJITBK342Němčina 3 J. Nálepováz 0/0/0 2h/cv/sem.3 5-
FPF:UCJITBK345Němčina 4 J. Nálepovázk 0/0/0 2h/cv/sem.4 6-
FPF:UCJITBK353Angličtina 5 R. Kronz 0/0/0 2h/cv/sem.3 5-
FPF:UCJITBK354Angličtina 6 R. Kronzk 0/0/0 2h/cv/sem.4 6-
FPF:UCJITBK438Němčina 2 J. Nálepovázk 0/0/0 2h/cv/sem.4 4-
FPF:UCJITBK538Angličtina 3 R. Kronz 0/0/0 2h/cv/sem.3 3-
35 kreditů