FPF MOIK Informační a komunikační technologie
Název anglicky: Information and communication technologies
bakalářský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FPF MOI Moderní informatika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se bude skládat z následujících tematických okruhů:
1. Teorie a metody informatiky – předměty: Teorie grafů, Teorie jazyků a automatů I, II, Umělá inteligence, Úvod do logiky
2. Inženýrské systémy – předměty: Algoritmy a programování I, II, Architektura operačních systémů, Databázové systémy I, II, Informační systémy I, Operační systémy I, II, Počítačová síť a internet
3. Tematický okruh povinně volitelných předmětů – výběr jednoho z předmětů Informační systémy II, Logika a logické programování, Překladače, Vyčíslitelnost a složitost výpočtů, Znalostní a expertní systémy
4. Obhajoba bakalářské práce

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat bakalářských prací:
- Hlasové ovládání smartphonu
- Bezpečnostní moduly pro Linux
- Využití RouterOS v počítačové síti
- Bezpečnost sítě IoT zařízení
- Aplikace pro zpracování otevřených dat ve zvolené oblasti
- Technologie pro bezdrátový přenos multimediálních dat
- Analýza metrik pro hodnocení použitelnosti softwaru
- Praktická realizace agilních metodik v softwarových firmách
- Big Data – možnosti jejich zpracování a využití
- Kryptoměny a využití Smart Contracts

Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací jsou dostupná na https://www.slu.cz/file/cul/e97906e2-0a4d-45c3-a688-c1b551b63da2
Informace o obhájených závěrečných pracích jsou veřejně dostupné v katalogu Univerzitní knihovny na stránce https://katalog.uk.slu.cz/Carmen/ (záložka Pokročilé, v položce „Oddělení“ zvolit „Pouze studentské práce“).

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK001Algoritmy a programování I J. Blahutaz 0/0/0 14 hod/sem.4 1Z
FPF:UIMOIBK002Angličtina 1 G. Entlováz 0/0/0 10 hod/sem.2 1-
FPF:UIMOIBK003Architektura počítačových systémů R. Pečonkazk 0/0/0 12 hod/sem.3 1-
FPF:UIMOIBK004Matematika I L. Ciencialazk 0/0/0 14 hod/sem.6 1-
FPF:UIMOIBK005Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 0/0/0 12 hod/sem.3 1-
FPF:UIMOIBK006Odborná praxe I L. Ciencialaz 0/0/0 160 hod/sem.6 3-
FPF:UIMOIBK007Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/0/0 8 hod/sem.2 3P
FPF:UIMOIBK008Teorie grafů L. Ciencialazk 0/0/0 12 hod/sem.6 3Z
FPF:UIMOIBK009Teorie jazyků a automatů II L. Ciencialovázk 0/0/0 12 hod/sem.5 3Z
FPF:UIMOIBK010Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 0/0/0 8 hod/sem.4 5Z
FPF:UIMOIBK011Databázové systémy I Š. Vavrečkovázk 0/0/0 12 hod/sem.6 5Z
FPF:UIMOIBK012Informační systémy I L. Ciencialovázk 0/0/0 12 hod/sem.5 5P
FPF:UIMOIBK013Odborná praxe III L. Ciencialaz 0/0/0 160 hod/sem.6 5-
FPF:UIMOIBK014Seminář k bakalářské práci I Š. Vavrečkováz 0/0/0 4 hod/sem.2 5P
FPF:UIMOIBK035Algoritmy a programování II M. Langerzk 0/0/0 14 hod/sem.5 2Z
FPF:UIMOIBK036Angličtina 2 G. Entlovázk 0/0/0 8 hod/sem.2 2-
FPF:UIMOIBK037Matematika II L. Ciencialazk 0/0/0 14 hod/sem.6 2-
FPF:UIMOIBK038Teorie jazyků a automatů I L. Ciencialovázk 0/0/0 14 hod/sem.6 2Z
FPF:UIMOIBK039Úvod do logiky L. Ciencialazk 0/0/0 14 hod/sem.6 2Z
FPF:UIMOIBK040Odborná praxe II L. Ciencialaz 0/0/0 160 hod/sem.6 4-
FPF:UIMOIBK041Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/0/0 8 hod/sem.2 4P
FPF:UIMOIBK042Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 0/0/0 14 hod/sem.6 4P
FPF:UIMOIBK043Umělá inteligence P. Sosíkzk 0/0/0 8 hod/sem.4 4Z
FPF:UIMOIBK044Databázové systémy II M. Langerzk 0/0/0 10 hod/sem.5 6P
FPF:UIMOIBK045Metodiky vývoje software D. Kajzarzk 0/0/0 8 hod/sem.3 6-
FPF:UIMOIBK067Seminář k bakalářské práci II Š. Vavrečkováz 0/0/0 4 hod/sem.2 6P
113 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK015Logika a logické programování M. Menšíkzk 0/0/0 12 hod/sem.6 3P
FPF:UIMOIBK016Překladače Š. Vavrečkovázk 0/0/0 12 hod/sem.6 5P
FPF:UIMOIBK017Vyčíslitelnost a složitost výpočtů P. Sosíkzk 0/0/0 12 hod/sem.6 5P
FPF:UIMOIBK018Znalostní a expertní systémy J. Blahutazk 0/0/0 8 hod/sem.4 5P
FPF:UIMOIBK046Informační systémy II D. Kajzarz 0/0/0 8 hod/sem.2 6P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Aplikační software a web

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK019Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 0/0/0 10 hod/sem.2 1-
FPF:UIMOIBK020Tvorba WWW stránek I D. Valentaz 0/0/0 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK021Systémy HCI K. Matulazk 0/0/0 8 hod/sem.3 5-
FPF:UIMOIBK047Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 0/0/0 10 hod/sem.2 2-
FPF:UIMOIBK048Počítačová typografie A. Novotnáz 0/0/0 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK049Redesign webových sídel K. Matulaz 0/0/0 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK050Tvorba WWW stránek II M. Perdekz 0/0/0 8 hod/sem.2 4-
15 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Hardware a bezpečnost

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK022Bezpečnost a analýza dat Š. Vavrečkováz 0/0/0 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK051Hardware a komunikační technologie R. Pečonkaz 0/0/0 10 hod/sem.2 2-
FPF:UIMOIBK052Aplikační bezpečnost Š. Vavrečkovázk 0/0/0 10 hod/sem.4 6-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK023Angličtina 3 G. Entlováz 0/0/0 6 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK024Obchodní angličtina D. Adamováz 0/0/0 6 hod/sem.3 3-
FPF:UIMOIBK053Angličtina 4 G. Entlovázk 0/0/0 6 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK054Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/0/0 6 hod/sem.3 4-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK025Algoritmy a programování III J. Blahutaz 0/0/0 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK026Objektové programování I J. Martinůz 0/0/0 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK027Skriptovací jazyky R. Pečonkaz 0/0/0 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK028Vývoj mobilních aplikací J. Martinůz 0/0/0 8 hod/sem.2 5-
FPF:UIMOIBK055Algoritmy a programování IV J. Blahutaz 0/0/0 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK056Objektové programování II M. Langerz 0/0/0 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK057Praktikum z logického programování M. Menšíkz 0/0/0 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK058Platforma .NET M. Langerz 0/0/0 8 hod/sem.2 6-
FPF:UIMOIBK059Vývojová prostředí a verzovací systémy R. Pečonkaz 0/0/0 8 hod/sem.2 6-
FPF:UIMOIBK060Webové aplikace M. Perdekzk 0/0/0 8 hod/sem.4 6-
22 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Rozšiřující blok informatiky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK029Elektronické informační zdroje J. Plankovázk 0/0/0 8 hod/sem.4 1-
FPF:UIMOIBK030Informační legislativa K. Matulazk 0/0/0 8 hod/sem.4 1-
FPF:UIMOIBK031Sociální komunikace J. Plankováz 0/0/0 10 hod/sem.3 1-
FPF:UIMOIBK032Robotika a drony J. Martinůzk 0/0/0 12 hod/sem.5 5-
FPF:UIMOIBK061Environmentální informatika M. Zapletalzk 0/0/0 8 hod/sem.4 4-
FPF:UIMOIBK062Diagnostické akviziční modality a robotické systémy v medicíně P. Čermákzk 0/0/0 10 hod/sem.5 6-
FPF:UIMOIBK063Pokročilé metody zpracování medicínských obrazových dat P. Čermákzk 0/0/0 10 hod/sem.5 6-
FPF:UIMOIBK064Software pro vědecké výpočty J. Martinůz 0/0/0 8 hod/sem.2 6-
32 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Rozšiřující blok matematiky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK033Seminář z matematiky I L. Ciencialaz 0/0/0 10 hod/sem.2 1-
FPF:UIMOIBK034Numerické metody v přírodních vědách G. Törökz 0/0/0 8 hod/sem.3 3-
FPF:UIMOIBK065Seminář z matematiky II L. Ciencialaz 0/0/0 10 hod/sem.2 2-
FPF:UIMOIBK066Pravděpodobnost a statistika P. Čermákzk 0/0/0 12 hod/sem.6 4-
13 kreditů