MU RGGA Geometrie a globální analýza
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: MU NMgr-M Matematika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.