FPF ANGMIbp Angličtina - MINOR
Název anglicky: English - MINOR
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FPF ANGbp Angličtina

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru na úrovni celého studia. Zkušební okruhy ze skupin povinně volitelných předmětů PVA budou sestaveny tak, aby student byl zkoušen pouze z předmětů, které absolvoval.

SZZ se bude skládat z následujících částí:

1. Anglický jazyk
Zkouška z anglického jazyka je zaměřena na integrovaný pohled na systém anglického jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie). Kandidát má prokázat schopnost popsat a vysvětlit jevy v širších systémových a strukturních souvislostech s uvedením konkrétních příkladů. Zkušební okruhy vycházejí zejména z těchto studijních předmětů: Úvod do studia jazyka, Anglická fonetika, Anglická lexikologie, Gramatika 1, 2

2. Anglicky psaná literatura a reálie
Při zkoušce kandidát prokáže přehledné znalosti z oblasti anglicky psané literatury, historie, geografie, politiky a kultury anglicky mluvících zemí. Pozornost je věnována nejen znalostem podloženým četbou a schopnosti kandidáta analyzovat a interpretovat text, ale také komplexnímu přehledu v souvislosti s vývojem kulturních dějin. Zkušební okruhy vycházejí z těchto studijních předmětů: Úvod do literatury, Anglická literatura 1 a 2, Americká literatura 1 a 2, Culture Studies 1 a 2.

Studijní povinnosti

Další studijní povinnosti jsou stanoveny ve Studijním a Zkušebním řádu Slezské univerzity dostupném na https://www.slu.cz/slu/cz/file/cul/ec5992fe-f681-4031-a6fa-ac92c721121c

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Kvalifikační práce je připravována v rámci studijního plánu Maior sdruženého studia.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJANGBP01Praktická cvičení 1 D. Adamovázk 0/4/04 1P
FPF:UCJANGBP02Úvod do studia jazyka R. Kronzk 1/1/04 2Z
FPF:UCJANGBP03Úvod do studia literatury M. Weisszk 1/1/04 1Z
FPF:UCJANGBP05Praktická cvičení 2 B. Hamplovázk 0/4/04 2P
FPF:UCJANGBP06Anglická literatura 1 V. Nogolovázk 1/1/04 2Z
FPF:UCJANGBP07Culture Studies 1 M. Crhovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJANGBP08Gramatika 1 J. Chovaneczk 1/1/04 3Z
FPF:UCJANGBP09Anglická literatura 2 V. Nogolovázk 1/1/04 3Z
FPF:UCJANGBP10Praktická cvičení 3 L. Prágerzk 0/2/03 3P
FPF:UCJANGBP11Gramatika 2 J. Chovaneczk 1/1/04 4Z
FPF:UCJANGBP12Anglická fonetika P. Kolářzk 1/1/04 5Z
FPF:UCJANGBP13Praktická cvičení 4 L. Prágerzk 0/2/03 4P
FPF:UCJANGBP14Culture Studies 2 M. Crhovázk 0/2/04 4P
FPF:UCJANGBP17Anglická lexikologie P. Kolářzk 1/1/04 5Z
FPF:UCJANGBP15Americká literatura 1 M. Weisszk 1/1/04 5Z
FPF:UCJANGBP18Americká literatura 2 M. Weisszk 1/1/04 6Z
62 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA Anglický jazyk

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJANGBP20Komunikační cvičení L. Prágerz 0/2/03 2P
FPF:UCJANGBP21Nácvik anglické výslovnosti P. Kolářzk 0/2/03 2P
FPF:UCJANGBP22Prezentační dovednosti L. Prágerzk 0/2/03 1P
FPF:UCJANGBP25Anglická úřední korespondence D. Adamovázk 0/2/03 3P
FPF:UCJANGBP23Překladová cvičení 1 L. Prágerz 0/2/03 3P
FPF:UCJANGBP32Překladová cvičení 2 L. Prágerz 0/2/03 6P
FPF:UCJANGBP26Wordbuilding R. Kronzk 0/2/03 4P
FPF:UCJANGBP28Foreign Vocabulary in English R. Kronzk 0/2/03 4P
FPF:UCJANGBP30Praktická cvičení 5 R. Kronzk 0/2/03 5P
FPF:UCJANGBP31Praktická cvičení 6 R. Kronzk 0/2/03 6P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA Anglo-Americká literatura a kultura

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJANGBP35Young Adult Fiction D. Adamovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJANGBP34English Classics in Film V. Nogolovázk 0/2/03 2P
FPF:UCJANGBP33Introduction to Poetry M. Weisszk 0/1/03 1P
FPF:UCJANGBP39Introduction to Creative Reading and Writing M. Weissz 0/1/03 4P
FPF:UCJANGBP38British Poems for Our Times V. Nogolovázk 0/1/03 3P
FPF:UCJANGBP41Contemporary Anglophone Literatures M. Weisszk 0/1/03 5P
FPF:UCJANGBP42Selected Chapters from Anglophone Cultures M. Crhovázk 1/1/04 5P
FPF:UCJANGBP44Irish Literature D. Adamovázk 1/1/04 6P
27 kreditů

Povinně volitelné předměty – předměty typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJANGBP51Studijní dovednosti R. Kronz 0/1/02 1-
FPF:UCJANGBP52Úvod do odborné terminologie R. Kronzk 0/2/03 2-
FPF:UCJANGBP53Obchodní angličtina D. Adamovázk 0/2/03 3-
FPF:UCJANGBP54Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/2/03 4-
FPF:UCJANGBP55Angličtina pro IT 2 G. Entlovázk 0/2/03 5-
14 kreditů