OPF MARp Marketing
Název anglicky: Marketing
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_MAR Marketing

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá z 3 částí:
Obhajoba bakalářské práce.
Ústní zkouška z ekonomických okruhů (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek),
Ústní zkouška z okruhů marketing (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek).
Zkušební otázky z ekonomických okruhů: Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku, Finance v podnikání.
Zkušební otázky z tematických okruhů marketing: Marketing, Marketingová komunikace, Marketingový výzkum, Vztahový marketing a CRM a E-marketing.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů téma BP:
- Optimalizace prvků marketingového mixu
- Návrh marketingové komunikace podniku
- Offline a online komunikace ve firmě
- Projekt maloobchodní jednotky
- Hodnocení úrovně řízení vztahů se zákazníky ve firmě
- Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků firmy
- Vyhodnocení efektivnosti mediální kampaně
- Optimalizace interního marketingu firmy
- Digitální aplikace jako nástroj podpory prodeje
- Návrh obsahové strategie pro komunikaci značky online

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MAR Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFBPBPP -- 0/0- 6-
OPF:FIUBPDVP -- 0/0- 2-
OPF:PEMBPDSSDesign a správa webové stránky M. Klepekz 0/2/05 5P
OPF:EVSBPEKOEkonomie I. Majerovázk 2/2/05 1Z
OPF:PEMBPEKOEkonomika obchodu H. Starzycznázk 2/1/05 3P
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:PEMBPEMAE-marketing M. Stoklasazk 2/1/05 5P
OPF:FIUBPFVP -- 0/0- 2Z
OPF:PEMBPIPC -- 0/0- 4Z
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:PEMBPKPDKomunikační a prezentační dovednosti V. Kopřivováz 0/2/04 3P
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi J. Ramíkzk 2/1/06 1-
OPF:PEMBPMNM -- 0/0- 2-
OPF:PEMBPMKTMarketing H. Starzycznázk 2/1/05 3Z
OPF:PEMBPMEM -- 0/0- 6P
OPF:PEMBPMKKMarketingová komunikace K. Matušínskázk 2/1/06 5P
OPF:PEMBPMKS -- 0/0- 4P
OPF:PEMBPMKV -- 0/0- 4Z
OPF:OPFBPPRX -- 0/0- 6-
OPF:INMBPBOI -- 0/0- 4-
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:EVSBPVEP -- 0/0- 2Z
OPF:PEMBPVMCVztahový marketing a CRM H. Starzycznázk 2/1/05 3P
65 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1 -- 0/0- 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3 -- 0/0- 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
4 kredity

Povinně volitelné předměty programu MAR Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUBPFAN -- 0/0- 6-
OPF:CVABAICOIntercultural Communication P. Kajzarzk 1/1/05 5-
OPF:PEMBPLOG -- 0/0- 4-
OPF:CVABPCMA -- 0/0- 4-
OPF:PEMBPHRMPersonalistika V. Malátekzk 2/1/05 3-
OPF:PEMBPPDKPodnikání J. Duháček Šebestovázk 2/1/05 3-
OPF:CVABPCSPSpolečenský a diplomatický protokol P. Kajzarzk 1/1/05 5-
20 kreditů