Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS SU

Je nutné znát UČO a heslo.