Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Historie (dvouoborové), Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové.
1

Začněte tím, že nám sdělíte svůj e-mail

2