Kontakty a další informace

 1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
 2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Formulář přihlášky

 1. Postup práce
 2. Proč není formulář přihlášky stejný?
 3. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
 6. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní obor

K platbě

 1. Kde zjistím, jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě
 3. Kdy nejpozději lze poplatek za přihlášku zaplatit?

Ostatní

 1. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)

Kontakty a další informace

1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
Řadu informací najdete na
2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Prosíme, pokuste se najít odpověď na svůj dotaz týkající se přijímacího řízení níže. Nenajdete-li potřebné informace, využijte kontaktní adresy:

Nezapomeňte uvést v dotazu číslo přihlášky nebo studijní program, o který máte zájem.

Formulář přihlášky

3. Postup práce
 • vyberte studijní program, případně dále studijní obor, specializaci nebo studijní plán (u dvouoborového studia kombinaci studijních oborů)
 • vložte osobní údaje (máte-li další přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • definitivně podejte přihlášku
 • dokud nekliknete na "Podat přihlášku", můžete dělat libovolné změny
 • zaplaťte poplatek (lze kartou, lze za více přihlášek najednou)
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • zjistěte termín zkoušky a výsledek přijímacího řízení
 • přihláška je pouze elektronická, není třeba zasílat papírovou kopii ani doklad o zaplacení
4. Proč není formulář přihlášky stejný?

Přihlášky na různé studijní programy, resp. studijní obory, specializace nebo studijní plány se liší. Ve Vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění prospěchu ze střední školy, potvrzení lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez přijímací zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (viz červené křížky a červená barva). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu "Podat přihlášku".

5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací předkládáte při zápisu do studia. Maturitní vysvědčení musí být úředně ověřené (provádí notář, obecní a krajské úřady, Česká pošta – Czech POINT). Nelze akceptovat ověření dokumentu střední školou.

6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Heslo si můžete kdykoliv obnovit na adrese https://is.slu.cz/prihlaska/reset_pass/, stačí uvést váš e-mail, číslo přihlášky nebo rodné číslo. Odkaz pro změnu přístupových údajů zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší e-přihlášce.

7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

Kontaktní e-mail je povinný. Vyplnění kontaktního telefonu vám doporučujeme. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail pravidelně sledujte.

8. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní obor

Změna studijního programu nebo oboru není možná. Založte si novou přihlášku. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou – záleží na konkrétních podmínkách přijímacího řízení. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna není možná.

K platbě

9. Kde zjistím, jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po "Podání přihlášky" se objeví volba "Zaplatit přihlášky". Poplatek můžete zaplatit platební kartou. Nemůžete-li zaplatit platební kartou, objednejte si platbu bankovním převodem. Systém vám sdělí číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně Komerční banky (zpoplatněno dle ceníku banky vyšší částkou).

10. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka: Doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz
 • Nezúčastním se přijímací zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, poplatek za přihlášku se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky, což je pro vás nejvýhodnější.

V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí platební karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka.

Děkujeme za pochopení.

11. Kdy nejpozději lze poplatek za přihlášku zaplatit?

Pokud je podávání přihlášek ke studiu povoleno např. do 31.03., je nutné poplatek za přihlášku uhradit nejpozději 31.03. Rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro bankovní převod nebo realizace platby kartou.

Ostatní

12. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána zpravidla prostřednictvím informačního systému Slezské univerzity v Opavě. O odeslání pozvánky budete informován(a) na váš kontaktní e-mail uvedený v e-přihlášce nebo jiným vhodným způsobem – v případě pochybností zašlete dotaz na prihlaska(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz nebo kontaktujte příslušné studijní oddělení - viz https://is.slu.cz/studijni/.