Geometrie a globální analýza

Navazující magisterské studium

Geometrie a globální analýza

MÚ - 2. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - NMgr. studium

Matematický ústav v Opavě Matematika prezenční,   čeština


Matematická analýza

MÚ - 2. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - NMgr. studium

Matematický ústav v Opavě Matematika prezenční,   čeština


Matematické modelování

MÚ - 2. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - NMgr. studium

Matematický ústav v Opavě Matematika prezenční,   čeština