Manažerská informatika

Navazující magisterské studium

Manažerská informatika

OPF - UKRAJINA _Přijímací řízení 2022/2023 - Nav. mag. studijní programy pro uchazeče z Ukrajiny

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika prezenční,   čeština


Manažerská informatika

OPF - UKRAJINA _Přijímací řízení 2022/2023 - Nav. mag. studijní programy pro uchazeče z Ukrajiny

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika kombinované,   čeština