Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele

Celoživotní vzdělávání

Dvouoborové studium

Tento obor můžete zároveň studovat s nějakým dalším oborem.

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

CŽV_20/21_Ped. stud. speciální ped. pro kval. učitele prakt. vyuč., odb. výc., učitele MŠ a vych.

Rektorát Programy akreditované ministerstvy celoživotní,   čeština

+ Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele Fakulta veřejných politik v Opavě Programy akreditované ministerstvy