Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele

Celoživotní vzdělávání

Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele

FVP: Celoživotní vzdělávání - 2022/2023

Fakulta veřejných politik v Opavě Programy akreditované ministerstvy celoživotní,   čeština