Computer Science

Navazující magisterské studium

Computer Science

FPF - 1. kolo přijímací řízení 2022/2023 - NMgr. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Computer Science prezenční,   angličtina