Computer Science

Navazující magisterské studium

Computer Science

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2021/2022 - NMgr. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Computer Science prezenční,   angličtina