Digitální business

Bakalářské studium

Digitální business

OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů 2022/2023

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Digitální business prezenční,   čeština