Manažerská informatika

Bakalářské studium

Manažerská informatika

OPF-přijímací řízení do bak. stud. programu Manažerská informatika, ak. rok 2022/23

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika prezenční,   čeština