Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinovaná forma studia)

Celoživotní vzdělávání

logo Fakulta veřejných politik v Opavě

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinovaná forma studia)

FVP:CŽV_24/25_Studium k roz. odb. kval. zam. na speci. vých.a vzděl. činnost ve škol. a tříd. zříz.

Fakulta veřejných politik v Opavě Programy akreditované ministerstvy celoživotní,   čeština