Podniková ekonomika a management

Navazující magisterské studium

Podniková ekonomika a management

OPF- 2. kolo přijímacího řízení do nav. magisterských studijních programů/oborů 2021/22

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management prezenční,   čeština