Computer Science and Technology

Navazující magisterské studium

Computer Science and Technology

FPF - 3. kolo přijímacího řízení 2020/2021

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Informatika prezenční,   angličtina