Cestovní ruch a turismus

Bakalářské studium

Cestovní ruch a turismus

OPF - 2. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Cestovní ruch a turismus prezenční,   čeština