Cestovní ruch a turismus

Bakalářské studium

Cestovní ruch a turismus

OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů 2022/2023

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Cestovní ruch a turismus prezenční,   čeština