Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Bakalářské studium

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - 2. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví prezenční,   čeština