Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Navazující magisterské studium

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - 1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví prezenční,   čeština