Sociální patologie a prevence

Bakalářské studium

Sociální patologie a prevence

1. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Sociální patologie a prevence prezenční,   čeština