Informační a komunikační technologie

Bakalářské studium

Informační a komunikační technologie

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Moderní informatika prezenční,   čeština