Informační a komunikační technologie - kombinované studium

Bakalářské studium

Informační a komunikační technologie - kombinované studium

FPF - 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Moderní informatika kombinované,   čeština