Historie-muzeologie

Bakalářské studium

Historie-muzeologie

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Historie-muzeologie prezenční,   čeština