Veřejná správa a sociální politika

Navazující magisterské studium

Veřejná správa a sociální politika

FVP- 2. kolo přijímacího řízení 2021/2022 - navazující magisterský

Fakulta veřejných politik v Opavě Veřejná správa a sociální politika prezenční,   čeština