Veřejná správa a sociální politika

Navazující magisterské studium

Veřejná správa a sociální politika

Přijímací řízení 2021/2022 - Celoživotní vzdělávání

Fakulta veřejných politik v Opavě Veřejná správa a sociální politika celoživotní kombinované,   čeština